Negativ miljöutveckling i skogen

Tvärt emot de positiva tongångar i branschorganisationen Skogsindustriernas rapport som publicerades tidigare i vår beskriver Skogsstyrelsen miljöutvecklingen som negativ. Det framgår av myndighetens senaste miljökvalitetsuppföljning.

Skogstyrelsens uppföljning av miljökvalitetsmålen Levande Skogar visar på otillräckliga åtgärder och en negativ trend när det gäller miljöhänsyn och naturvärden. Foto: Mostphotos

Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande Skogar visar på en kortsiktigt negativ trend, där de åtgärder som görs i bevarandesyfte när det gäller livsmiljöer för hotade och känsliga arter beskrivs som otillräckliga.

Negativ påverkan

– För lite områdesskydd och naturvårdande skötsel i skyddade områden tillsammans med avverkning av kontinuitetsskogar ger en stor negativ påverkan på många av skogslandskapets hotade arter, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Enligt Skogsstyrelsen beror utvecklingen bland annat på att en stor del av myndighetens pengar till områdesskydd och skötsel gått till intrångsersättningar, att livsmiljöer för känsliga arter minskar och på ett fortsatt bristfälligt kunskapsunderlag kring skogar med höga naturvärden.

Kräver tid

Myndigheten menar också att de insatser som genomförts i naturvårdande syfte inte varit tillräckliga, vilket lett till förluster av viktiga livsmiljöer i skogslandskapet. Samtidigt har också många betydelsefulla åtgärder genomförts och Skogsstyrelsen menar att det är viktigt att miljöarbetet behöver både fortgå och förstärkas. Detta för att uppnå det hittills ouppnådda etappmålet för frivilligt och formellt skydd

– Det är viktigt att tydliggöra att även om insatserna inte är tillräckliga, skulle tillståndet i miljön vara sämre utan dem. Vi måste också komma ihåg att många åtgärder kräver tid innan de ger full effekt i skogen. Den nuvarande skogspolitiken med krav på miljöhänsyn vid avverkning har gällt sedan 1993. Det innebär att de äldsta skogarna som etablerats med lämnad miljöhänsyn inte är äldre än cirka 30 år. Naturvärdena i dessa skogar har förutsättningar att öka för varje år som går, säger Herman Sundqvist.

På längre sikt bedömer Skogsstyrelsen att trenden för miljöhänsyn och naturvärden kan gå i en positiv riktning.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 31 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste