Stor efterfrågan har tömt svenska trälager

Branschorganisationen svenskt trä beskriver lagernivåerna hos svenska sågverk som de lägsta på 20 år. När många länder inte kunde leverera trävaror under pandemin hade Sverige en fördel, men nu börjar bristen bli påtaglig även här.

Suget efter trävaror är fortsatt mycket högt och svenska sågverk jobbar för högtryck för att både möta efterfrågan och fylla på sina rekordtomma lager. Foto: Thinkstock

– Efterfrågan på svenska trävaror ökade under 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker av trävaror på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Hög konkurrens

Den höga efterfrågan ser enligt branschorganisationen ut att ge ett stabilt behov av trävaror under en längre tid, samtidigt som bristen på trävaror skapar en pressad bristsituation just nu. Sommaren närmar sig vilket man menar är en riktig högsäsong för trä då många bygger exempelvis altaner och uteplatser, och svenska sågverk jobbar hårt för att kunna leverera.

Samtidigt innebär bristen att priserna på trävaror har ökat kraftigt på fler marknader, bland annat i USA där priserna fördubblats.

– I Sverige har vi hittills varit förskonade mot de största prisökningarna, men detta kan nu ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna vilket också kan leda till brist på många trävaror. Det finns exempelvis spekulationer om att sommarens altanvirke i värsta fall kan bli en bristvara, säger Christian.

Måldmedvetet arbete

Under fjolåret var efterfrågan på trävaror större än utbudet, och jämfört med 2019 steg den svenska exporten med över tio procent. Enligt Svenskt Trä har de svenska sågverken fokuserat på att bibehålla en hög produktion under hösten och våren för att fylla på sina lager, något som delvis varit svårt till följd av ökad sjukfrånvaro kopplad till pandemin. Svenskt Trä menar att det kräv en fortsatt hög produktionstakt under våren för att möta efterfrågan och hålla lagernivåer.

– Vi har ett stort förtroende för att svenska sågverk kommer att fortsätta att arbeta så hårt de kan. De visade sin styrka under de kritiska månaderna när pandemin slog till med full kraft förra året. Nu skördar vi frukten av ett målmedvetet arbete där svenska sågverk är vana att ställa om för nya marknader, ökade volymer och har en långtgående förmåga till kundanpassning, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste