Rådgivarens tips för nya skogsägare

Mars innebär att Skatteverket öppnar upp sin tjänst för inkomstdeklaration, och när det gäller skog finns det en del att tänka på.
– Det första man som rådgivare brukar få göra med nya skogsägare är att förklara alla specialregler, säger Roland Sjödal på Ludvig & Co. 

 

Illustration: Malin Strandli

Att deklarera för sin skogliga verksamhet kan för den oinvigde lätt kännas som en komplicerad djungel då det finns en hel del specialregler för skogen jämfört med andra enskilda näringsverksamheter. Som ny skogsägare börjar det redan med sättet man förvärvat sin skog på. 

Utnyttja möjligheterna 

– Det är viktigt att deklarationen blir rätt från början och att man känner till vilka möjligheter som finns. Har man exempelvis köpt en skogsfastighet så har man ett anskaffningsvärde för den skogen, med vilket man kan göra ett så kallat skogsavdrag. Det innebär att halva anskaffningsvärdet kan användas för att avverka skattefritt, till exempel för att betala av lån eller liknande, säger Roland Sjödal, redovisningsekonom på Ludvig & Co till Skogsaktuellt. 

Skogsavdraget är skattefritt fram till att fastigheten säljs. Då ska det återföras. Ärver man istället skog gäller andra regler, där man i vissa fall kan använda sig av räntefördelning för att redovisa inkomst från kapital istället för näringsverksamhet. 

– Har man ärvt eller fått en fastighet i gåva så har man inget eget anskaffningsvärde, utan man tar över tidigare ägares anskaffningsvärde vilket ofta ger ett ganska dåligt underlag för räntefördelning. Det kan framförallt drabba de som redan har en bra inkomst och då gäller det att tänka till lite så man inte får en väldigt hög skattebelastning om man ska avverka något, säger Roland.   

Olik andra verksamheter 

Skogen skiljer sig från andra näringsverksamheter, bland annat genom de oregelbundna intäkterna, vilket också är grunden till många av de specialregler som finns. En av dessa är skogskontot. 

– Har man avverkat skog under 2020 och fått intäkter kan man sätta in en stor del av det på sitt skogskonto och på så vis skjuta upp beskattningen i upp till tio år, förklarar Roland. 

Skogskontot ger skogsägare också möjlighet att ”spara” sina pengar till framtida kostnader mot vilka man kan kvitta dessa intäkter. Ska man däremot ta ut pengar från skogskontot räknas de som inkomst av näringsverksamhet vid deklaration. 

Måste vara rimligt 

Vill man göra inköp av maskiner rekommenderar Roland att man väntar tills näringsverksamheten är registrerad och att man är realistisk kring vad som är rimligt i förhållande till fastighetens storlek. En sak som blivit aktuell på senare år är fyrhjulingar. 

– Samma regler gäller vid inköp av inventarier som i andra företag. Är det du köper till nytta för verksamheten får du göra avdrag, men har det kostat mer än ett halvt basbelopp ska det skrivas av och då får man inte direktavdrag, säger han och fortsätter: 

– När det gäller just fyrhjulingar finns en liten varningsflagga. Beroende på hur stor omfattning verksamheten har så måste det finnas en rimlighet i saker och ting. Bor man exempelvis i södra Sverige och har ärvt tio hektar skog i norra Sverige som man tittar till någon gång per år, och då går och köper en dyr fyrhjuling, så väger den privata användningen över. Här har Skatteverket infört ganska höga förmånsvärden i vissa fall. Det är alltid den skattskyldiga som har bevisbördan att exempelvis bilar eller fyrhjulingar som finns registrerade på verksamheten inte används privat för nöjes skull. 

Bokför underskott

En annan specialregel för skog är betalplanen.

– Har man avverkat så kan man komma överens med skogsbolaget om att de betalar ut pengarna i mindre delar under ett par år. Istället för att skatta för ett stort belopp betalar man då skatt på delutbetalningarna, förklarar Roland.  

Generellt råder Roland skogsägare att vara noga med att bokföra sina kostnader. 

– Har man kostnader på tio-femtontusen per år under flera års tid så är det viktigt att man får med allt, för de underskotten kan man sedan kvitta krona för krona mot en kommande avverkning. Det är viktigt att komma ihåg att man är bokföringsskyldig från dag ett, så att man inte tror att man inte behöver deklarera för att man inte har några intäkter. 

Det lönar sig även att vara aktiv skogsägare, som generellt innebär att man lägger 500 timmar per år på arbete i den egna skogen. Vissa undantag kan dock förekomma. 

– Är man aktiv och får ett överskott så räknas det som en pensions- och sjukpenninggrundande inkomst med egenavgifter. Är man däremot passiv och får ett överskott så betalar man särskild löneskatt som inte ger något tillbaka på det viset, säger Roland.  

 

Skogskonto

  • Skogskontot är knutet till en fysisk person eller ett dödsbo.
  • Varje år får man sätta in på skogskonto i endast en bank. Minsta insättning är 5000 kr. Pengarna måste stå inne på kontot minst 4 månader och får stå kvar i maximalt 10 år.
  • Ett enskilt år medges skogskontoinsättning med maximalt 60 procent av intäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt (avverkningsuppdrag/leveransrotköp eller rotpost) och 40 procent av intäkten av leveransvirke.
  • Alla uttag under samma kalenderår tas upp vid deklarationen året efter. Minsta uttag är 1000 kr.
  • Räntan tas inte upp till beskattning som en vanlig ränteinkomst utan läggs till kontobeloppet och beskattas som skogsinkomst vid uttaget.
  • En skogskontoinsättning får aldrig leda till underskott i näringsverksamheten. Detta tillsammans med övriga begränsningar medför att en skogskontoinsättning inte skall göras förrän i samband med deklarationen.

Källa: Ludvig & Co

 

Skogsavdrag

  • När du köper en skogsfastighet får du rätt till skogsavdrag. Det innebär att ett visst belopp kan tas ut utan att beskattas.
  • Skogsavdragsutrymmet uppgår till 50 % av köpeskillingen för skogen. Om det finns fastigheter, åkermark eller annat på fastigheten beräknas avdragsutrymmet utifrån skogens del av taxeringsvärdet (se räkneexempel). 
  • Under ett beskattningsår får man göra skogsavdrag med högst 50 % av beskattningsårets intäkt från skogen. Vid försäljning av leveransvirke medges skogsavdrag med 30 % av intäkten.

Räkneexempel avdragsutrymme

Betalar du en miljon kr för en fastighet med 800 000 kr i taxeringsvärde varav 600 000 kr är skogsbruksvärde så erhåller du ett avdragsutrymme om:

1 000 000 * (600/800) * 50 % = 375 000 kr
Källa: Ludvig & Co 

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste