Återvätning som gynnar både hav och klimat

Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen har Sveaskog påbörjat ett återvätningsprojekt av en dikad mosse utanför Örebro. Projektet väntas gynna vattnet i både Vänern och östersjön samt ge minskade utsläpp av växthusgaser.

Torvmarksområdet Trunhatten utanför Örebro ingår i återvätningsprojektet "Våtmark och vatten", där Sveaskog jobbar ihop med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen för att restaurera våtmarker. Foto: Johan Wass/Filmhouse Sweden

Under 1800-talet dikades torvmarker ut för att skapa mer odlingsbar jordbruks- och skogsmark, något som lett till lägre vattennivåer och negativ påverkan på växtlivet. Enligt Sveaskog avger torvmarkerna dessutom växthusgaser.

En åtgärdsplan

Sveaskog jobbar tillsammans med Naturskyddsföreningen i organisationens projekt ”Våtmark & vatten”, där också Länsstyrelsen bidrar genom att identifiera våtmarksområden som är i behov av restaurering.

– Man har tittat på hur man tror mossen sett ut tidigare i historien då den var naturlig, och tagit fram en åtgärdsplan. Sedan har man skapat proppar där man hindrar vatten att rinna ut, eller så höjer man tröskeln för vattnet, genom att lägga massor för utloppen. Man använder mycket av de massor som grävdes upp då där dikades. Vi har återställt hydrologin och det kan bli viktigt bland annat för grundvattnet, vilket skapar positiva effekter för vattnet till Stockholm och Göteborg, via Svartån och Hjälmaren och via Göta älv och ända till Kattegatt, säger Rune Andersson på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Fler mossar

I det aktuella området Trunhatten utanför Örebro är Sveaskog markägare och området ska återställas till sitt ursprungliga skick.

– Vår målsättning är att återskapa och återväta fler mossar i länet och förhoppningsvis se till att alla mossar blir återställda, säger David Tverling, projektledare Vatten och Våtmark i Naturskyddsföreningen i Örebro län.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste