4 500 miljoner ton bundet koldioxid i Sveriges skogar

Mängden koldioxid som finns bundet i de svenska skogarna har enligt en ny beräkning ökat med 13 procent de senaste tio åren. Bakom de nya siffrorna står Skogssällskapet som vill lyfta den aktivt brukade skogens värde.

En ny undersökning över mängden koldioxid som finns lagrad i de svenska skogarna visar på en ökning med 13 procent de senaste tio åren. Skogssällskapet som står bakom siffrorna uppger att det totala koldioxidförrådet ligger på 4 500 miljoner ton. Foto: Björn Schubert

De nya beräkningarna har tagits fram av Skogssällskapet inför den internationella skogsdagen den 21 mars.

En fantastisk resurs

– Skogen är en fantastisk resurs – som kolsänka och som källa till förnybara produkter. Trots att vi i Sverige avverkar stora mängder skog varje år ökar virkesförrådet. Det innebär att även mängden koldioxid som finns bunden i skogen ökar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Mest per invånare

I sina beräkningar har Skogssällskapet undersökt koldioxidförrådet i den levande skogen i landets 21 län. På länsnivå visade det sig att Jämtland har högst mängd lagrat koldioxid per invånare med hela 3 600 ton per person. Största ökningen under den undersökta tioårsperioden står Blekinge för, med 28 procent mer bundet koldioxid i skogen idag än för tio år sedan.

Ökad tillväxt

Landets totala mängd bundet koldioxid på 4 500 miljoner ton ger enligt beräkningen en mängd på 440 ton per invånare. Det ökade koldioxidförrådet är enligt Skogssällskapet ett resultat av ökad tillväxt i skogen, med snabbare återplantering, förädlat plantmaterial och aktiv skogsskötsel.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 19 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste