Ingen hänsyn till bevarandestatus i EU-svar kring artskydd

Efter att Naturskyddsföreningen i Härryda tillsammans med två andra miljöorganisationer överklagat en avverkning i Västra Götaland till mark- och miljödomstolen i Vänersborg begärdes ett förhandsbesked från EU-domstolen i ärendet. Nu kommer svaret att alla arter ska skyddas oavsett bevarandestatus.

Gunnar Lindén, ansvarig för naturvårdsfrågor hos LRF Skogsägarna, tror att EU-domen kring artskyddsärendet i Härryda kan ha viss påverkan på skogsbruket när det gäller ett antal arter, men inte när det gäller fåglar. Där ser han istället möjligheter till framtida lättnader i Sveriges stränga tolkning i artskyddsförordningen. Foto: LRF

EU-domstolen menar i sitt svar att Sveriges tolkning av artskyddet, där man gjort bedömningar vid bland annat skogliga åtgärder baserade på arters bevarandestatus, är felaktig.

– Det spelar ingen roll om den tänkta åtgärden påverkar den långsiktiga överlevnaden för arten eller inte. Det är inget man ska ta hänsyn till, utan finns arten på artskyddslistan så är vissa åtgärder förbjudna i alla fall, säger Gunnar Lindén, expert på naturvårdsfrågor hos LRF Skogsägarna, till Skogsaktuellt.

Svensk lagstiftning

Här menar han att Sverige tidigare gjort en annan tolkning. Samtidigt har Sverige också gått längre i sina tolkningar än vad EU-direktiven kräver när det gäller skydd av fåglar.

–  EU-domstolen menar att fågelskyddet måste tolkas utifrån den svenska lagstiftningen eftersom den går längre än EU:s fågeldirektiv. Därför väljer man också att i sitt svar inte kommentera betydelsen av bevarandestatusen för fåglarna. För fåglarna skulle jag säga att den här domen inte ändrar någonting, och det är fåglarna som varit mest problematiska för skogsbruket, förklarar Gunnar.

Olämpliga förbud

På EU-nivå pratar man om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, som man i Sverige istället har slagit ihop till en gemensam paragraf i artskyddsförordningen. När det gäller fåglarna menar Gunnar att det kan finnas en öppning för lättnader i Sverige när nya bestämmelser ska föreslås i artskyddsutredningen. Bland annat finns inte de svenska bestämmelserna kring att inte förstöra fåglars vilo- och fortplantningsområden med i EU-direktiven, som resulterat i ett flertal stoppade avverkningar.

– Om man utifrån den här domen vill göra tolkningar kring vad som gäller för fåglar måste man göra det tillsammans med ett yttrande som gjordes inför domen. Ett förslag till beslut från en generaladvokat som domstolen väljer att inte ta med, förklarar Gunnar och fortsätter:

– I yttrandet menar man att man måste ta hänsyn till fåglarnas bevarandestatus och att det inte går att ha förbud som innebär att man inte får störa fåglar vars bevarandestatus är god. Dessutom ska bevarandestatusen inte bedömas på lokal eller regional nivå som vi har gjort i Sverige, utan vi ska titta på ett nationellt eller biogeografiskt perspektiv om den biogeografiska regionen är större än Sverige. Med den tolkningen skulle exempelvis de tjäderdomar som vi haft i Västra Götaland, där man menat att tjäderns bevarandestatus inte varit god lokalt och därför förbjudit avverkning, vara felaktiga.

Kan bli problematisk

Det skulle enligt Gunnar vara exempel på när Sverige gått betydligt längre än vad EU-rätten kräver. När det gäller andra djurarter kan domen, som kommer ställa högre krav på tillsynsmyndigheter som Skogsstyrelsen, få konsekvenser för skogsbruket.

– Man kan säga att domen är problematisk för skogsbruket, för de arter som är listade i art- och habitatdirektivet. På listan finns en massa arter som vi inte har i Sverige, men bland annat grodjur och ödlor, fladdermöss och vissa insekter som läderbagge kan beröra det svenska skogsbruket, säger Gunnar. Det finns också några växter kring vilka man inte uttalat sig i den här domen men som kan få en likartad tolkning, bland annat Guckosko, Norna och Lappranunkel. Men det är mer sällsynta arter än fåglarna som är betydligt vanligare och som blir ett större problem för skogsbruket.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste