Inget vetenskapligt stöd för brakborrefällors effektivitet

Skogforsk redovisar nu resultaten från en studie kring användandet av barkborrefällor för att skydda exponerade beståndskanter som genomfördes under 2020. Tester med två sorters fällor ger inga belägg för att de skulle ha någon effekt på barkborrepopulationen.

Att skydda skog genom att placera ut barkborrefällor i hyggeskanter saknar vetenskapliga belägg. Det är Skogforsks slutsats efter att fjolårets försök med två fälltyper som placerats i hyggeskanter mot avverkade fjolårsangrepp på tio försöksytor utvärderats. Foto: Skogsstyrelsen

I kampen mot granbarkborren har studier kring barkborrefällors effektivitet i bekämpningsarbetet länge efterlysts. Nu redovisar Skogforsk resultaten från fjolårets försök med fällorna Nove och Trinet, som genomförts i Ebbegärde kronopark och Hornsö ekopark.

Ingen tydlig effekt

Utgångspunkten för studien var enligt Skogforsk att undersöka om barkborrefällor kan användas som ett komplement till sök och plockmetoden, för att skydda beståndskanter i avverkningar. Samtidigt har man också undersökt hur bifångsten av andra insekter i barkborrefällorna ser ut.

Resultatet visar enligt Skogforsk att skadorna i genomsnitt var något lägre i bestånd där fällor placerats ut, men att det inte rör sig om statistiskt signifikanta siffror. Man drar därför slutsatsen att det inte finns stöd för att barkborrefällor kan användas för att skydda skog från angrepp.

– Sammantaget visar inte studien på någon tydlig effekt av fällorna. Angreppen och skadorna på träden blev lika stora i de områden som haft fällor som i våra kontrollområden som inte haft fällor, säger projektledaren Per-Erik Larsson på Södra skogsägarna i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Viktig studie

Både Södra och Skogsstyrelsen (stoppa borrarna) har tillsammans med Holmen, Sveaskog, Skogssällskapet, Mellanskog och Sydved finansierat forskningen kring fällorna. Resultaten från studien kommer enligt Skogsstyrelsen ligga till grund för fortsatt rådgivning kring barkborrebekämpning och fällfångst.

– Det här är en viktigt studie där resultatet inte visar på någon tydlig effekt av fällor. Den viktigaste metoden för att bekämpa granbarkborrarna och rädda virkesvärdet i produktionsskogen är därmed fortsatt att söka upp, avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret, säger Anna Stridsman, skogsvårdschef på Sveaskog.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste