Skogsstyrelsen tar krafttag kring fjällnära ärenden

Den kraftigt ökade nivån av ansökningar om avverkning i fjällnära skog kräver mycket av Skogsstyrelsens resurser. Därför har myndigheten nu valt att använda personal över hela landet för att i år kunna hantera ärenden kring minst 11 000 hektar.

För att klara hanteringen av de många ärenden kring ansökan om avverkning i fjällnära skog tar Skogsstyrelsen nu in resurser från hela landet. Målet är att hantera ärenden motsvarande minst 11 000 hektar under 2021. Foto: Björn Schubert

Domen som ger markägare med fjällnära skog rätt till ersättning från staten vid nekad avverkning på grund av höga naturvärden har skapat mycket jobb hos Skogsstyrelsen. Myndigheten handlägger dessa ärenden som vuxit i takt med att allt fler ansöker om avverkning i fjällnära skog.  

Allt som går

Under 2020 kom det in ansökningar omfattande en areal på 14 300 hektar. Av dessa har Skogsstyrelsen ärenden motsvarande 11 000 hektar kvar att hantera under rådande regelverk och med som man uttrycker det ”väl genomförda naturvärdesbedömningar” under 2021.

– Skogsstyrelsen gör allt som går för att upprätthålla en rättssäker hantering och undvika långa handläggningstider av markägarnas ansökningar. Vi tillför mer resurser, anställer, utbildar och lånar in personal från hela landet, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord i ett pressmeddelande.

Kort säsong

En begränsande faktor är den korta barmarkssäsongen i norr som innebär att ett stort antal naturvärdesbedömningar måste genomföras under kort tid. Men myndighetens mål för det här året är tydliga.

– Målet är att under 2021 handlägga ansökningar med en areal av minst 11 000 hektar och ersättningsärenden med en areal av minst 5 000 hektar, säger Staffan Norin.

Påverkar andra uppdrag

Enligt signaler som Skogsstyrelsen uppger att man fått så tyder mycket på att det kan komma in ett stort antal ansökningar om avverkning i fjällnära skog även under 2021. Dessa kommer troligtvis inte kunna hanteras i år.

– En del av de ersättningsärenden som uppstår till följd av att ansökningar nekas under 2021, kommer inte heller att kunna slutföras förrän nästa år, säger Staffan Norin.

Samtidigt innebär Skogsstyrelsens satsning på fjällnära ärenden att andra områden kommer behöva prioriteras ner. Bland annat kan det påverka fältkontroller vid avverkning utanför den fjällnära skogen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste