Rekordlåga lager hos svenska sågverk

Branschorganisationen Skogsindustriernas senaste marknadsrapport visar på de lägsta lagernivåer hos landets sågverk på 20 år. Samtidigt ökade exportvärdet av trävaror med elva procent.  

Låga lager och hög efterfrågan är just nu de svenska sågverkens situation enligt branschorganisationen Skogsindustriernas senaste marknadsrapport. Svensk skogsindustri fortsätter samtidigt att stå för 10 procent av landets varuexport. Foto: Mostphotos

Det är fortsatt hög efterfrågan på sågade trävaror och de svenska sågverken jobbar för högtryck både med att producera, och att anskaffa råvara.

Mer än ett fenomen

– Vi kan konstatera att bygga-hemma-trenden är större än ett svenskt coronafenomen. En stark bostadsmarknad och bygghandel på många håll i världen har gynnat svensk export av trävaror. Det här har vi också en expansiv penning- och finanspolitik att tacka, som har hållit uppe människors köpkraft, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.

Ett styrkebesked

Den inledningsvis minskade produktionstakten i spåren av pandemin ledde till att sågverken fick en längre startsträcka i arbetet med att möta den ökande efterfrågan, något man fortfarande jobbar med.

– Sågverken hade oväntat stora leveranser till länder som USA och Storbritannien under hela hösten. Först behövde länderna ta igen efter en kraftigt minskad import under pandemins första månader. Men sen har de fortsatt att köpa stora volymer, ofta till höga priser. Jag ser det som ett styrkebesked för den globala trävarumarknaden och för svenska trävaror, säger Christian Nielsen, analytiker inom trävaror på Skogsindustrierna.

Största köparen

På massasidan har utvecklingen inte varit lika positiv, men förpackningsmaterial har enligt Skogsindustrierna varit en bra affär för just svensk skogsindustri, något som bland annat syns på SCA:s höjning av priset för kraftliner. Den ökade E-handeln har gynnat delar av massa och pappersindustrin medan exempelvis Södra redovisade stora förluster i sitt bokslut för 2020. Utvecklingen för grafiskt papper går fortsatt neråt och i sin marknadsrapport redovisar Skogsindustrierna en minskning för både produktion och leverans med 15 procent.

Utöver USA och Europa har den svenska exporten av papper till Kina vuxit.

– Den totala exporten till Kina steg med 16 procent och det gör landet till tredje största köpare av svenskt papper och kartong. Redan idag är Kina redan största köpare av svensk pappersmassa, säger Katrin Heinsoo, analytiker inom massa och papper på Skogsindustrierna.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 03 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste