Om vi inte skulle bruka skogen

Det svenska skogsbruket är historiskt sett grunden för den välfärd vi svenskar idag kan kalla vardag. Många verkar dock tro att skogsbruket inte har samma ställning idag, vilket knappast kunde vara längre ifrån sanningen.

 

Skogsbruket i Sverige är även i nutid en enorm maskin som enligt skogsindustriernas senaste statistik sysselsätter över 120 000 anställda och inbringar hela 150 miljarder kronor i årligt exportvärde, motsvarande 10% av Sveriges totala export. Skogsbruket generar därmed enorma summor till statskassan årligen, exempelvis genererade Sveaskog år 2019 1,1 miljarder kronor i vinst dit. Skogsindustrin skapar även arbeten till många fler än bara dess anställda, exempelvis är snickare, maskintillverkare och åkerier i olika grad beroende av skogsbrukets existens. Effekten på Sveriges ekonomi om ”endast” skogsindustrins 120 000 anställda skulle förlora sitt jobb hade varit enorma, för att inte tala om effekterna av en 10% minskning i svenskt exportvärde.

Kostnaderna slutar dock inte där, för om Sverige inte skulle bruka sin egen skog skulle vi bli tvungna att importera allt vårt virke, och med dagens importpriser på virke skulle detta inte bli någon billig affär för Sverige. Det är idag en omöjlighet att fasa ut träråvaror från samhället, exempelvis är paketerings- och logistikindustrin helt beroende av kartong och papper som hållbara alternativ till plasten. Enligt postnord så mottar vi svenskar årligen 130 miljoner paket, där majoriteten av dessa är paketerade i kartong. Så länge vi svenskar inte vill minska ner på vår näthandel och ohållbara konsumtion förblir fiberbaserade förpackningar det miljövänligaste alternativet, och för detta är skogsindustrin fundamental.  

Den svenska skogen är också en stor kolsänka som är helt beroende av ett kontinuerligt brukande. För det må vara sant att skulle vi helt sluta avverka skog så skulle skogen binda mer koldioxid i ett kortare perspektiv. Men bindandet av koldioxid hos träden är beroende av tillväxt i biomassa och till slut slutar träden växa och börjar långsamt dö och släppa ut koldioxid. Då har vi helt plötsligt i ett längre perspektiv börjat förlora vår kolsänka. Skulle vi istället brukat skogen hela tiden skulle vi kunnat hålla i gång ett kontinuerligt upptag av koldioxid. Detta är en mycket mer hållbar lösning både för miljön och samhällsekonomin. 

Motivet jag oftast hör som anledning till att avveckla skogsbruket är främjandet av den biologiska mångfalden i skogen, och såklart, det bästa alternativet för detta vore att lämna all skog orörd. Samtidigt skulle detta innebära ökade samhällskostnader och att många skulle stå utan jobb. Därför tycker jag att en kompromiss mellan naturvård och skogsbruk är den enda vägen framåt. För är vi svenskar beredda att i slutändan acceptera en sämre ekonomisk välfärd och minska vår konsumtion enbart för miljöns skull? Jag skulle säga att det är där hela den här diskussionen landar.

 

Lukas Svangärd 
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades onsdag den 03 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste