Inga pengar – inget skydd

I takt med att mer skog ska skyddas och skötas, samtidigt som nekad avverkning i fjällnära skog måste ersättas ekonomiskt, har Skogsstyrelsens kassa tömts fort. En utveckling som enligt generaldirektören Herman Sundqvist slår undan benen för arbetet med nya områdesskydd under 2021, om inte mer pengar skjuts till.

Skogsskydd kostar pengar och Skogsstyrelsens budget räcker inte till de ökade kostnaderna för naturvård och intrångsersättningar. Därför äskar man nu 800 miljoner kronor extra för de kommande tre åren. Foto: Björn Schubert

Många skogsägare har enligt tidigare rapporter från Skogsstyrelsen fått vänta på att genomföra frivilliga avsättningar då Skogsstyrelsen saknat pengar för att ingå exempelvis naturvårdsavtal. Samtidigt ökar också behovet av naturvårdande skötsel i redan skyddade skogar och antalet ärenden kring intrångsersättning i fjällnära skogar. Skogsstyrelsen menar därför att deras budget behöver öka med 800 miljoner kronor extra, vilket nu äskas i myndighetens budgetunderlag för de kommande tre åren.

Ansträngt läge

– Läget för Skogsstyrelsens arbete med att bevara miljövärden och skydda skogar med höga naturvärden är mycket ansträngt. Om vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag att verka för stärkta och bevarade miljövärden behöver vi få tillräckligt med ekonomiska medel för detta, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kraftig ökning

Det är framförallt intrångsersättningen i den fjällnära skogen som belastat Skogsstyrelsens ekonomi hårt, sedan den så kallade fjällnära domen gav skogsägare som nekas avverkning på grund av höga naturvärden rätt till ersättning motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

– Den mycket kraftiga ökningen av ansökningar om avverkning i fjällnära skog, och de ersättningar till markägarna som dessa innebär, slår helt undan försättningarna för myndighetens arbete med att bilda nya områdesskydd under 2021, säger Herman Sundqvist.

Här vill Skogsstyrelsen förstärka insatserna:

  • Bildande av områdesskydd (360 miljoner kronor per år)
  • Naturvårdande skötsel i formellt skyddade områden (59 miljoner kronor per år)
  • Intrångsersättningar kopplat till fjällnära och artskydd (410 miljoner kronor per år)
  • Utveckla kunskapsunderlag och planeringsstöd för naturvärden i skog (20 miljoner kronor per år)
  • Utveckla arbetet med attraktivare skogar för upplevelsevärden (10 miljoner kronor per år)

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste