Närmare 400 procentig ökning av fjällnära avverkningsansökningar

Statistik från Skogsstyrelsen visar på en kraftig ökning av antalet ansökningar om avverkning i fjällnära skogar. Under 2020 var den totala arealen där skogsägare ansökt om tillstånd för avverkning 14 564 hektar.

Antalet ansökningar om tillstånd för avverkning ökade med närmare 400 procent från 2019 till 2020, mycket tack vare den ökade säkerheten för skogsägare som den så kallade fjällnära domen utgör. Foto: Elin Fries

394 procent, så stort är det ökade intresset för avverkning i fjällnära skogar och därmed också ansökningarna om tillstånd för dito jämfört med 2019 enligt Skogsstyrelsens senaste siffror. Detta jämför myndigheten med den totala mängden avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning som ökade med mindre än en procent till 274 221 hektar från 2019 till 2020.

Anledningen till det fortsatt höga intresset för avverkning i fjällnära skog är en dom från Mark och miljööverdomstolen som ger skogsägare i dessa områden rätt ersättning motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde vid nekad avverkning. Det är en säkerhet för skogsägare som nu får en inkomst oavsett om de får avverka eller ej.

I den så kallade normala skogen, alltså inte fjällnära eller ädellövskog, minskade avverkningsanmälningarna med tre procent jämfört med 2019 och arealen låg på 252 670 hektar enligt siffror från Skogsstyrelsen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste