Domen som kan kasta om rättsordningen i skogen

En ny dom i mark- och miljödomstolen ge organisationen Skydda Skogen rätt att överklaga Skogsstyrelsens godkännande av avverkningsanmälningar på SCA:s fastigheter. SCA har överklagat domen som man menar kan skapa en ny, oklar rättsordning.

– Vi överklagar för att se hur rättsordningen ser ut: Har miljöorganisationer rätt att överklaga en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen? Vem ska ta vid då? Det skiljer sig ganska radikalt från hur frågor om naturvården hanterats tidigare, säger Björn Lyngfelt till DN.

Det är tidningen Dagens Nyheter (DN) som skriver om den dom i ett artskyddsärende som stoppat avverkningar och riskerar att röra om i den skogliga rättsordningen. Bakgrungen till domen är att föreningen Skydda Skogen, efter att ha begärt ut avverkningsanmälningar och gjort egna fältinventeringar, hittat arter som finns med på rödlistan som bland annat tjäder, dofttickor och knärot.

Rimligt domslut

Dessa fynd rapporterades till Skogsstyrelsen som inte stoppade avverkningarna av skogen, något som fick Skydda Skogen att ta ärendet till mark- och miljödomstolen, som med hänvisning till Århuskonventionen ger föreningen rätt.

– Det är välkommet, väntat och i linje med gällande miljölagstiftning, det är det enda rimliga domslutet då det bör vara olagligt för SCA att avverka skogar likt dessa från första början, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för Skydda Skogen till DN.

Många verktyg

Skogsstyrelsen uppger till tidningen att man brustit i sina rutiner kring artskydd i dessa ärenden, som man nu begärt återremittering av.  

– Domen visar att Skogsstyrelsens beslut att inte vidta några åtgärder är ett överklagbart beslut. På det hela taget tydliggörs det nu att det finns många verktyg tillgängliga för oss som vill att Sverige ska börja bedriva skogsbruk i linje med artskyddsförordningen och miljöbalken, säger Lina Burnelius.

En ny rättsordning

Björn Lyngfeldt, informationsdirektör på SCA säger till DN att man i regel alltid stoppar avverkningar för utökade inventeringar och åtgärder när man får information om hotade arter, likt den som Skydda Skogen lagt fram. SCA har valt att överklaga domen för att pröva rättsordningen.

– Det som sker den här gången är att Skydda skogen egentligen inte klagat på oss utan på Skogsstyrelsen, om att de inte tagit något myndighetsbeslut. Domstolen anser att Skogsstyrelsen gjort fel. Här införs en ny rättsordning som vi inte vet vart den tar vägen, säger han.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

 

Artikeln publicerades fredag den 19 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste