Södras bokslut - föreslår vinstdelning på 598 miljoner kronor

Södras resultat för 2020 har påverkats kraftigt av fjolårets låga massapriser, samtidigt som Södra Wood fick ett kraftigt uppsving. Den höga efterfrågan på timmer och sågad trävara fortsätter att driva svensk skogsindustri och Södra fortsätter bland annat att satsa på KL-trä.  

Trots att 2020 varit ett tufft år med försämrad ekonomi för skogsägarföreningen Södra så menar vdn och koncernchefen Lotta Lyrå att man står starkt. Foto: Södra

Under 2020 uppnådde skogsägarföreningen Södra en omsättning på 20 351 MSEK, vilket är 2 832 MSEK eller lite drygt 12 procent mindre än under 2019. Det operativa rörelseresultatet dök från 2 582 MSEK 2019 till 891 MSEK under 2020.  Vinstutdelningen blir därefter och är, trots dubbelt så stor andel av resultatet före skatt jämfört med 2019, hela 1 197 MSEK lägre än under rekordåret 2019.

Står starkt

– Året har präglats av osäkra och omvälvande förutsättningar i världen, vilket har påverkat marknaden negativt och lett till en resultatminskning. Det har varit utmanande för oss och våra skogsägande medlemmar. Vårt främsta fokus har varit att värna hälsan för medarbetare, medlemmar, entreprenörer och kunder. Men även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, så står Södra starkt, säger vd och koncernchef Lotta Lyrå i ett pressmeddelande.

Skogsägarföreningens sågverksgren, Södra Wood, vände ett minusresultat på 41 MSEK 2019 till ett plus på 204 MSEK under 2020. Samtidigt steg omsättningen med 464 MSEK till 6 220 MSEK. Södra Cell backade från ett rörelseresultat på 95 MSEK under 2019 till minus 227 MSEK under 2020.  

Hållbar utveckling

Södra har likt många andra skogsindustrikoncerner valt att marknadsvärdera sina biologiska tillgångar i Sverige, vilket har en positiv effekt på Södra Skogs siffror på 353 MSEK.  

I sin bokslutskommitté uppger Södra att utgångspunkten för den nya koncernstrategin 2025+ är att skapa en lönsam och hållbar utveckling i en värld under förändring. Samtidigt står man fast vid sitt mål om 20 procent högre skogstillväxt till 2050 jämfört med 2015. Södra ser också positivt på prisutvecklingen för avsalumassa under 2021.

Lönsamt familjeskogsbruk

Satsningen på korslimmat trä som inleddes under 2020 fortsätter Södra med och fabriken, med en produktionskapacitet på 100 000 kubikmeter per år, ska stå klar under första kvartalet 2022.

– Vi fortsätter att fokusera på det vi kan påverka och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar, därigenom bygger vi ett effektivare Södra och stärker familjeskogsbrukets lönsamhet. Långsiktigt fortsätter efterfrågan på skogsbaserade produkter att öka i takt med den växande bioekonomin, säger Lotta Lyrå.

Södras vinstutdelning:

Utdelning på virkesleveranser: 411 miljoner SEK (motsvarande åtta procent)
Utdelning på insatskapital: 98 miljoner SEK (motsvarande två procent)
Insatsemission: 89 miljoner SEK (motsvarande fem procent)

Källa: Södra

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste