Minskad avverkningsanmäld areal

Statistik från Skogsstyrelsen visar att areal avverkningsanmäld skog och skog där man ansökt om avverkning minskade med fyra procent i januari jämfört med motsvarande månad 2020. Störst är minskningen i norra Norrland.

Trots höga timmerpriser visar ny statistik från Skogsstyrelsen  att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Foto: Björn Schubert

Samtidigt som arealen avverkningsanmäld skog och ansökningar om avverkning minskar så fortsätter avverkningsanmälningarna i den fjällnära skogen att öka. I januari 2021 är arealen nästan sju gånger större än under motsvarande månad i fjol.  

Störst minskning

Den största minskningen av anmäld och ansökt areal skedde i norra Norrland där 27 procent mindre areal noterades. I Svealand minskade arealen med elva procent jämfört med januari 2020 medan den ökade med 12 procent i Götaland. I södra Norrland var arealen oförändrad.

På länsnivå

På länsnivå stod Gävleborgs och Norrbottens län för de största minskningarna med 45 respektive 38 procent jämfört med januari 2020. Örebro län och Västernorrlands län noterade också minskningar på vardera 30 procent.

I Halland däremot ökade anmälningarna och ansökningarna om avverkning med 110 procent, och även i Jämtland och Skåne ökade arealen med 60 respektive 67 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste