Brist på pengar gav färre avsättningar

Skogsstyrelsen avsatte under 2020 sammanlagt 1 059 hektar produktiv skogsmark genom biotopskydd och naturvårdsavtal. Det är en minskning med två tredjedelar jämfört med de senaste 20 åren, något som beror på pengabrist snarare än ovilja från skogsägare.

Skogsskydd kostar pengar, något som det enligt Skogsstyrelsen finns för lite av för att öka andelen frivilliga avsättningar. Intrångsersättning till fjällnära skogsägare äter i dag upp en stor del av den budget som myndigheten har till sitt förfogande, vilket påverkar områdesskydden negativt. Foto: Björn Schubert 

– Vi kan inte fatta beslut om formellt skydd eller skötsel av skyddade områden om det inte finns pengar till det och tyvärr har vi fått meddela flera markägare som hoppats på ett formellt skydd under året att de behöver vänta ytterligare en tid, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Fjällnära skogar

Mycket av de pengar som var avsatta för skyddade områden har Skogsstyrelsen fått använda till att betala intrångsersättning till skogsägare som nekats avverkning i fjällnära skogar, så budgeten har helt enkelt inte räckt till.

Även för 2021 har stora delar av anslagen reserverats för den fjällnära skogen vilket enligt Skogsstyrelsen kommer påverka bildandet av nya områdesskydd under året.

Färre men större

Sedan 1993 har Skogsstyrelsen betalat ut drygt 2,7 miljarder kronor för biotopskydssområden och omkring 529 miljoner kronor för naturvårdsavtal. Statistik från myndigheten visar att dessa områden blivit färre men större över tid, och att den vanligaste typen av naturvårdsavtal rör naturskogsartad barrskog.

Biotopskydd och Naturvårdsavtal

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdesminskning till följd av beslutet.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett och femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste