Finsk miljardsatstning kan gynna svenska skogsägare

Metsä Fibre, som är en del av finska Metsä Group, har nu beslutat om bygget av en ny jättefabrik för tillverkning av både massa och biobränsei, ett så kallat biokombinat. Det rör sig om en investering motsvarande omkring 16 miljarder kronor och virke till fabriken ska hämtas även från norra Sverige.

Redan 2023 ska det finska jättebygget i Kemi av ett nytt biokombinat för motsvarande 16 miljarder kronor stå färdigt. Kemi ligger endast ett par mil från riksgränsen och i framtiden vill Metsä hämta virke även från Sverige. Foto: Metsä Group

Den finska skogsindustrin är under kraftig utbyggnad och modernisering där Metsä både bygger Nordens största och enligt egen utsago världens modernaste sågverk i Kemi. Samtidigt har man nu också beslutat om bygget av ett biokombinat för motsvarande omkring 16 miljarder kronor, även det i Kemi. Det rör på sig på andra sidan östersjön skulle man kunna säga.

Hela landet

– De finska skogarnas roll ur en ekologisk, ekonomisk och social synpunkt är viktiga aspekter för vårat utvecklingsarbete. Vi förbättrar ständigt våra skötselmodeller i de brukade skogarna för att säkerställa en hög biologisk mångfald och positiv klimateffekt. Ett aktivt skogsbruk ger välstånd till hela landet, säger lkka Hämälä, ordförande och vd för Metsä Group, i ett pressmeddelande.

Han menar att en fortsatt ökning av trä- och fiberbaserade produkter är viktig för att ersätta fossilbaserade produkter och bränslen.

– Vårt nya sågverk och det nya biokombinatet i Kemi uppfyller dessa mål, säger Ikka.

Svenskt virke

Anläggningen beräknas öka Finlands exportvärde med motsvarande omkring fem miljarder kronor per år. Samma summa beräknas också en ökad försäljning av trävaror genom det nya sågverket inbringa. Vid fabriken kommer omkring 500 nya jobb att skapas och hela värdekedjan kring biokombinatet beräknas sysselsätta runt 2 500 personer.

När det gäller träråvara så beräknas anläggningen förbruka 7,6 miljoner kubikmeter massaved per år, vilket är 4,5 miljoner kubikmeter mer än vad det befintliga massabruket i Kemi gör av med. Inledningsvis ska dessa volymer hämtas från Finland, men i framtiden vill man utvidga upptagningsområdet även till Sverige vilket kan ge ett uppsving åt den norrländska massavedsmarknaden.

Även el

Volymmässigt siktar Metsä Group på att tillverka 1,5 miljoner ton massa från både barr- och lövträ vilket är nästan dubbelt så mycket som södras massabruk i Värö. Utöver det kommer man producera två terawattimmar el, vilket motsvarar 2,5 procent av den totala inhemska elförbrukningen. Av så kallade sidoströmmar ur sågverks och massatillverkningen ska man också tillverka biobränsle för att öka ersättningen av fossila bränslen.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste