De föreslås till LRF Ungdomens styrelse

Inför stämman den 3 mars finns fyra nya personer föreslagna till LRF Ungdomens riksstyrelse.

Katarina Wolf som bland annat skriver krönikor i Jordbruksaktuellt är aktuell för LRF Ungdomens styrelse. Foto: Privat

Person nummer ett är 27-åriga Katarina Wolf från Rimforsa. Just nu pluggar hon sista året till Lantmästare på Alnarp, och efter avslutade studier är planen att gå in som delägare i familjeföretaget.

– Jag drivs av lantbruksföretagande för unga. Intresset att påverka de gröna näringarna i rätt riktning präglas dels av mitt eget företagande men också av erfarenheter från studietiden, säger Katarina Wolf.

Om Katarina blir invald vill hon bland annat jobba för att höja lantbrukets status i samhället och driva på jämställdsarbetet inom näringen. Samt skapa ännu bättre förutsättningar för att unga ska kunna ta sig in och stanna i branschen.

Ungas kapitaltillgång

Sebastian Remvig har ett stort intresse för lantbrukares ekonomi. Foto: Privat

Person nummer två är 28-årige Sebastian Remvig, från Eslöv. Han har bland annat erfarenhet av att ha jobbat i Kanada och på LRF:s EU-kontor i Bryssel. Sebastian hoppas kunna bidra med insikter i frågor om ungas kapitaltillgång och EU:s jordbrukspolitik.

– Lantbruk har alltid varit en stor del av mitt liv och uppväxten på vår grisgård har präglat mig. Min astma förhindrar mig tyvärr att delta i en del arbetsuppgifter. Jag har istället fokuserat på att arbeta så mycket som möjligt med hjärnan i lantbrukets tjänst. Inte minst under 2017 var engagemanget stort som ordförande i Ultuna studentkår, ett heltidsjobb under studieuppehåll, säger Sebastian Remvig, i ett pressmeddelande.

Praktik i Bryssel

Person nummer tre är Isabella Odmark, 28 år från Karlskoga. Isabella är uppvuxen på gård och är utbildad husdjursagronom. I dag jobbar hon som reporter på Jordbruksaktuellt, men innan dess hade hon även praktik på LRF i Bryssel.

– Det var en rolig tid med jordbrukspolitik på EU-nivå och omvärldsbevakning, där jag lärde mig mycket om lobbyarbete och fick en inblick i hur arbetet i EU-parlamentet går till, säger Isabella Odmark.

Isabella Odmark föreslås till styrelsen på två år. Foto: Privat

Om Isabella blir invald vill hon jobba för ökad konsumentkunskap om svenskt lantbruk och bidra till att fler väljer svenskt på tallriken. Inom LRF Ungdomen vill hon gärna även jobba med EU-frågor och hästföretagarfrågor.

Sedan fem år tillbaka sitter Isabella med i styrelsen för LRF Ungdomen i Örebro, och tredje året som ordförande.

Brinner för viltfrågor

Person nummer fyra är Filip Axelsson, 23 år från Stora Aby i Småland. Just nu läser han andra året till lantmästare på SLU i Alnarp.

– 2­­015 blev jag invald i LRF Ungdomen Sydosts styrelse och sedan 2017 har jag suttit som ordförande. De senaste två åren har jag också suttit med i EU-kommissionens CDG-grupp ”Forestry and cork” där vi möts i Bryssel och diskuterar och ger inspel till kommissionen om olika frågor som rör skogsbruk, säger Filip Axelsson.

Filip Axelsson föreslås till LRF Ungdomens styrelse på fyllnadsval på ett år. Foto: Privat

Frågorna som ligger extra varmt om hjärtat för Filip är de som rör lönsamhet och vilt. Filip vill också bidra till att skapa rätt förutsättningar för de unga som vill satsa inom de gröna näringarna. Han tycker att branschen måste vara attraktiv både som anställd och egenföretagare.

Till omval på två år föreslås ordförande Elisabeth Hidén, Värmland och Ronja Björkqvist, Sydost. På ett år Oliver Kristoffersson, Skåne.

Övriga i styrelsen med ett år kvar på sin mandattid är Anton Öhrlund, Västernorrland och Marit Bohlin, Östergötland. De som avsäger sina uppdrag är Annica Andersson, Skåne, Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Mälardalen, Erik Johansson, Norrbotten och Simon Wancke, Värmland. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste