Lägre virkeslager i söder

Skogsstyrelsens statistik över lagervolymerna av barrsågtimmer och massaved visar lägre nivåer än under vintern 2019. Skillnader finns på regional nivå, samtidigt som Hushållningssällskapet gått ut och aviserat om virkesbrist.

Lagren av barrsågtimmer minskade vid årsslut i landets södra delar där också massavdslagren minskade. Samtidigt fortsätter efterfrågan på just timmer att vara hög. Foto: Björn Schubert

Tre miljoner kubikmeter, så stora var lagren av barrsågtimmer i slutet på 2020. Det är åtta procent mindre än under motsvarande period 2019, men minskningen berör enbart södra Sverige. I övriga delar av landet låg lagernivån på liknande eller något högre nivåer än under 2019. Enligt Skogsstyrelsens statistik har genomsnittslagret av barrsågtimmer vid årsslut i Sverige de senaste fem åren legat på 2,9 miljoner kubikmeter.

Regionala skillnader

I ett pressmeddelande gick Hushållningssällskapet nyligen ut och aviserade brist på rotposter och virke, vilket är ett tecken på att behovet är större än lagren i de södra delarna av landet.

Massavedslagren på fem miljoner kubikmeter var nio procent mindre än vid slutet av 2019, men högre än den genomsnittliga nivån vid årsslut de senaste fem åren på 4,4 miljoner kubikmeter. Regionala skillnader av massavedslager finns både längst i norr och i söder där lagren minskade, medan de ökade i de två mellansvenska virkesbalansområdena.  

Lagret av massaflis låg vid årsslut 2020 på drygt en miljon kubikmeter, vilket är 24 procent mer än vid motsvarande period 2019.

Mer barrmassaved

Skogsstyrelsen sammanfattar lagerförändringarna under 2020 med att samtliga sortiment ökade i början av året, för att minska under våren när coronapandemin slog till med första vågen. Timmerlagren ökade därefter fram till årsslutet medan massavedslagren istället minskade ytterligare.

När det gäller barrmassaved, som utgjorde 3,6 miljoner kubikmeter eller 72 procent av den totala massavedsvolymen, minskade lagernivåerna med 13 procent under 2020. Samtidigt är det mer än de 3,1 miljoner kubikmeter som varit genomsnittet vid årsslut de tidigare fem åren.  

Lagren av massaved låg till 44 procent vid bilväg, 28 procent vid industri och 28 procent vid terminal, där gran- och lövmassaved oftare låg vid bilväg.

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste