Naturvårdsverket ska granska rapportering av skyddsformer

I ett nytt uppdrag från regeringen ska Naturvårdsverket titta närmare på vilka former av skogsskydd som rapporteras till EU och hur det görs. På så vis ska det bli enklare att jämföra det svenska skogsskyddet med andra länders i den internationella skogsdebatten.

Skogsskydd är ett mycket aktuellt ämne, där en felaktig rapportering från Sverige kan leda till att mer svensk skog behöver avsättas för att nå EU:s mål. Nu har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur svenskt skogsskydd rapporteras och hur det kan bli mer jämförbart med andra EU-länders rapportering. Foto: Björn Schubert

Redan i dag rapporterar Naturvårdsverket varje år hur mycket vatten och land som skyddas i Sverige till Europeiska Miljöbyrån. Detta kan då jämföras med andra länder, och nu vill man göra samma sak med värdefull natur.

I en jämförande studie ska Naturvårdsverket undersöka hur andra EU-länder som Tyskland och Estland redovisar sitt skydd av natur. Man ska dessutom undersöka vilka skyddsformer utöver exempelvis naturreservat och nationalparker som kan inkluderas i den areal som rapporteras in till EU.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen också att uppdraget till naturvårdsverket innebär att om möjligt ta fram förslag på hur Sverige kan redovisa skyddsformerna enligt internationella naturvårdsunionens kriterier för ökad jämförbarhet. Naturvårdsverkets uppdrag ska redovisas senast den 18 juli i år.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste