C ryter ifrån mot MP i skogsdebatten

I DN gick Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi tillsammans med partikollegan Per Bolund nyligen ut och krävde kraftigt ökade avsättningar av skog. Nu ryter Centerpartiets skogspolitiska talesperson Peter Helander ifrån och menar att man redan lever upp till det i riksdagen beslutade målet om skogsskydd. 

Med nytt språkrör och ny miljö- och klimatminister spetsar Miljöpartiet till debatten om skogen och det svenska skogsbruket. Partiet kräver kraftigt ökat skogsskydd och återupptagning av nyckelbiotopsinventeringen, frågor man kommer driva hårt när januariavtalet löpt ut. Foto: Björn Schubert

Tidningen Dagens Nyheters så kallade granskning av det svenska skogsbruket har kastat mer bensin på brasan, som den allt mer högljudda debatten kring skogen blivit den senaste tiden.

Kraftigt utökat skydd

I ett politiskt utspel passade den nyvalda Märta Stenevi (MP), tillsammans med partikollegan Per Bolund som blivit ny Klimatminister, på att kräva både att skogsutredningens förslag om skydd av det fjällnära skogsbältet på närmare 600 000 hektar ska genomföras och att dubbelt så mycket skog som i dag ska skyddas. Dessutom vill man styra Sveaskog mot hyggesfritt skogsbruk och öka antalet nationalparker från 30 till 40 stycken inom tio år.

Kan inte omtolkas

Nu svarar Centerpartiets skogspolitiska talesperson Peter Helander på utspelet och säger att målet om 20 procent skyddad skog redan uppnåtts.

– Jag menar att vi har uppnått de 20 procent som vi sagt i Sveriges riksdag att vi ska skydda, eller passerat det beroende på hur man räknar, säger Peter Helander till DN.

Vidare menar han att Miljöpartiet gått med på denna nivå och att det inte går att omförhandla.

– Märta Stenevi och Per Bolund är ju ministrar tack vare Januariavtalet. De har gått med på det här, det var ett pris de fick betala. Det finns ingen plats för att omtolka avtalet.

Inte bara arealer

Det var Centerpartiet som krävde att nyckelbiotopsinventeringen skulle upphöra, och Peter Helander vill flytta fokus från att hela tiden skydda större arealer till att faktiskt sköta det som redan skyddas.

– Det kan inte bara handla om arealer, det måste handla om kvalitet också, säger han.

Tolkningen av vad som är skyddsvärd mark, och även frågan om hur skogsmark ska inventeras för att hitta och skydda sådan mark är fortsatt oklar. Enligt DN ska Naturvårdsverket inom kort få i uppdrag att utreda frågan.

Annan uppfattning

Miljöpartiet är av en helt annan uppfattning när det gäller skogsskydd. I intervjun i DN pratar klimatminister Per Bolund om ekonomisk kompensering till markägare men är inte heller främmande för ”hårda tag” för att få igenom sina mål om ökad avsättning av skog. Enbart skyddet av fjällskogsbältet beräknas kosta 14 miljarder kronor. Vart pengarna för allt övrigt skogsskydd ska komma ifrån och hur det ekonomiska bortfallet från skogsproduktion och virkesintäkter ska kompenseras framgår inte av intervjun.

Driva egna ståndpunkter

Vad som däremot står klart är att Märta Stenevi och Per Bolund närmast ser fram emot mandatperiodens slut när Januariavtalet upphör att gälla, då man på allvar kan börja driva sin skogspolitik.

– Ett kunskapsstopp är inte svaret. Januariavtalet gäller under mandatperioden och sedan är partierna fria att driva sina egna ståndpunkter och vår är väldigt klar. Vi behöver öka insatserna för att gå igenom de svenska skogsmarkerna och hitta pärlorna som är värda att bevara, säger Per Bolund.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste