Satsar på fjärrmätning i Hargs hamn

I en gemensam logistiksatsning går statliga Sveaskog och skogsägarföreningen Mellanskog ihop och investerar i en ny fjärrmätningsanläggning vid Upplandskusten. På så vis vill man öka flexibiliteten och effektiviteten i den mellansvenska virkesmätningen.

Virke som skeppas ut från Hargs hamn fjärrmäts i en mätrigg av personal från Biometria, stationerade på en av landets tre fjärrmätningscentraler. Foto: Sveaskog

Med ett nytt mätsystem, en så kallad fotowebb, gör Sveaskog och Mellanskog gemensam sak vid virkesmottagningen i Hargs hamn. Med dess hjälp kan virke som ska skeppas ut från hamnen mätas på distans.

– Långdistanslogistik ger oss möjlighet att skapa ökad flexibilitet på marknaden, och då behövs effektivare mätning, säger Roger Johansson, marknadschef för marknadsområde Syd i Sveaskog i ett pressmeddelande.

Större marknad

Totalt rör det sig om en investering i storleksklassen en miljon kronor.

– Satsningen i Hargs hamn ger våra medlemmar möjlighet att få avsättning på en ännu större marknad, det är ett viktigt steg när vi rustar för att möta framtidens utmaningar säger Ann-Britt Asplund, logistikansvarig på Mellanskog.

Effektiva leveranser

Investeringar i fjärrmätning för både massaved och timmer ökar, och även andra aktörer som Biometria bygger ut sitt nätverk av fjärrmätstationer. Vid Hargs hamn stannar timmerbilarna till och anmäler sin ankomst, varefter personal från biometria fjärrmäter virket från någon av sina tre centraler i Sundsvall, Östersund och Varberg.

– Det är en investering som förbättrar kapaciteten och kundnyttan genom att leveranserna blir mer effektiva. Nu kan förarna komma vilken tid på dygnet som helst. Våra leveranser till hamnen blir mer flexibla, vilket gör det lättare att ha rätt volym på plats då en båt ska lastas. Miljöaspekten är också viktig. Det genererar mindre CO2-utsläpp att flytta stora volymer med båt eller tåg än via lastbil, säger Roger Johansson.

Normala förhållanden

Sedan stormen Alfrida drabbade Mellansverige hårt 2019 har utskeppningen av virke från Hargs hamn ökat. Då räddades stora virkesvärden genom båttransporter från Hargs hamn, och tanken är att transporterna ska öka även i framtiden under normala förhållanden.

– Alla vägar som vi kan nyttja för att förflytta volymer till den plats där de betalar sig bäst på totalen, både ekonomiskt och miljömässigt, ger oss ett bättre läge. Det gynnar även våra kunder när vi flyttar fram våra positioner inom logistik, säger Roger Johansson.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste