Autonom föryngring är Skogforsks nästa storsatsning

Tillsammans med Vinnova satsar Skogforsk och andra aktörer inom forskning 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Det nya projektet Autoplant ska öka precisionen och kvalitén inom skogsföryngringen.  

Såhär ser Skogforsks vision om framtidens skogsföryngring ut, och för att komma dit satsar man nu tillsammans med Vinnova och andra aktörer inom forskning 20 miljoner kronor på det nya projektet Autoplant. Visionsbild: Skogforsk

Som en del i arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen i den så kallade Agenda 2030 satsar skogsbruket och forskare nu vidare på ett teknikskifte inom den skogliga föryngringen. Autoplant går nu in i den tvååriga fas två, där Vinnova och övriga projektdeltagare går in med lika stora delar ekonomiskt.

Viktig resurs

– Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger projektledaren på Skogforsk, Linnea Hansson, i ett pressmeddelande.

Lösa utmaningar

Initiativet till den autonoma planteringen kommer från SCA Skog och chefen för teknik och digitalisering, Magnus Bergman.

– För att klara av att lösa de utmaningar innovationen står inför har ett starkt konsortium av tillverkare, forskare och brukare satts samman som inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och säkerställa en kostnadseffektiv föryngring. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik, säger han.

Utveckla spetsteknik

Det jämtländska företaget Bracke Forest som utvecklar och bygger redskap för markberedning och plantering får enligt Skogforsk en viktig roll inom projektet Autoplant.

– Vi ser detta projekt som en stor möjlighet att få utveckla spetsteknik tillsammans med forskningsutövare i nära samarbete med brukare. Bracke Forest har en lång historik inom markberedning och mekaniserad plantering och ser detta som en del i en framtidssäkring av vår produktportfölj, säger Klas-Håkan Ljungberg, vd på Bracke Forest.

Deltar i projektet gör utöver Skogforsk även forskningsinstituten LTU och KTH. Från skogsbrukssidan deltar SCA, Södra, Sveaskog och Holmen.

Utmaningar som Autoplant ska tackla:

  • Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
  • Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
  • Arbetsmiljöutmaningen. Förarlösa skogsföryngringsmaskiner tar över ett tungt manuellt arbete och maskinoperatörerna utsätts inte för helkroppsvibrationer som i traditionella markberedare.
  • Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid skulle kunna operera från tätorten, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.

Källa: Skogforsk

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste