Biometria allt närmare automatiserad travmätning

Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till ytterligare framsteg inom automatiserad fjärmätning av virke. Biometria har under fjolåret tillsammans med två teknikföretag finslipat fjärrmätningen med goda resultat. 

Caption

Virkesmätningsorganisationen Biometria har under hösten 2020 jobbat med teknikleverantörerna Mabema och Cind för att fortsätta utveckla och förbättra den automatiserade fjärrmätningen.

– Virkesmätningen har sett likadan ut under många år men nu står vi inför ett paradigmskifte. Med digitaliseringen och en snabb teknikutveckling har maskininmätning och AI blivit ett naturligt steg för oss. De stora bitarna är på plats och med ökad automatisering i volymmätningen, och större volymer i fjärrmätningssystemet kan vi öka effektiviteten. Det är viktigt och överordnat att vi ska ha hög kvalitet på vår mätning så volymen är rätt i affärerna, säger Stefan Backman, affärsutvecklare på Biometria, i ett pressmeddelande.

Även kvalitet

Det är inte bara rundvirke som är aktuellt för automatiserad fjärrmätning, även flis och liknande sönderdelade material kan mätas med dagens lösningar.

Stefan Backman är affärsutvecklare på Biometria. Med den nya fjärrmätnings-tekniken ser han möjligheter att bredda kundbasen till värmeverk som eldar med fasta biobränslen. Foto: Biometria

– Automatiserad volymmätning av biltravar är ett steg på vägen mot helt automatiserad mätning som innebär att även kvalitet hanteras. Det steget kräver fortsatt teknikutveckling och under året räknar vi med att flöden från skogsföretagens egen skog skall kunna mätas helt automatiskt. All automatisk verksamhet kräver dock övervakning, säger Stefan Backman.

Biometria planerar att införa en liknande fjärrmätningslösning lik Mabema och Cinds för sina egna bildriggar under första kvartalet 2021. Hittills har de två teknikföretagen, vars fjärrmätning bygger på lasertriangulering med hjälp av bildanalys och bildanalys där artificiell intelligens tränas i att känna igen rektifierade bilder, driftsatt fjärrmätning hos bland andra Södra i Värö och Vida i Nössemark och Tranemo. Ytterligare ett tjugotal mätplatser ska förses med Cinds teknik under året.

Arbetet flyttas

En stor fördel som man från Biometria ser med fjärrmätningen är logistiken, där man nu har större möjligheter att ta emot råvara dygnet runt. Samtidigt krävs också mer utbildning av lastbilschaufförer som vid fjärrmätning ska kunna sköta hela avlämningen, så ett samarbete med industri och åkerier är avgörande för att få effektivitet i hela flödet.

– Vårt uppdrag är att effektivisera för våra kunder. Det är det här ett bra exempel på. Arbete flyttas från mottagningsplatserna till fjärrmätningscentralerna. Både Cind och Mabema kan dela upp traven i flera dimensioner så mätmetoden kan i större omfattning användas för sågbara sortiment, det öppnar upp även för effektivisering hos sågverkskunder, säger Emma Svensson, Biometrias distriktschef i området där Värö massabruk och sågverk ingår.

Förbättra modellen

Genom Mabemas Fjärrmätningsstation som utgörs av en tälthall med inbyggd mätram, rullar det som mest en lastbil varannan minut. För både Mabema och Cind har samarbetet med Biometria haft ett huvudfokus; en hög automatiseringsgrad.

– Vi avser nu att rulla ut AI-modellen tillsammans med Biometria på alla Cinds anläggningar i Sverige, vi har avtal med i stort sett alla kunder att få in den funktionen. Nästa steg är att hitta metoder för kvalitetsbestämning vilket vi har goda förutsättningar att göra. Vi har kommit långt när det gäller utbyte av data vilket krävs för att göra modellen bättre. Nu arbetar vi kontinuerligt för att förbättra modellen ytterligare, säger Marcus Schelin, vd för Cind.

Bättre mätresultat

Av de totalt 84 miljoner kubikmeter som Biometria mäter in årligen mäts omkring 30 miljoner kubikmeter in via fjärrmätningscentraler, en siffra som kommer öka snabbt när tekniken utvecklas.

– Vi har i utrullningen av ny teknik tillsatt en liten grupp med kvalificerade medarbetare som noga följer mätningsresultatet vid helautomatiserad volymmätning och styr utrullningen tillsammans med leverantörerna. Vi ser goda förutsättningar att högre grad av automatisering ger oss bättre mätningsresultat, avslutar Biometrias vd Peter Eklund.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste