Detta innebär Ikeas nya skogsstrategi

Så sent som i december i fjol uppgav Ikea för Dagens Nyheter att man kommer fortsätta handla virke av diktaturen Belarus. Men när det gäller miljö och biologisk mångfald har den svenska möbeljätten höga ambitioner i sin nya skogsstrategi.  

Förra året meddelade Ikea att man satsar 200 miljoner kronor på en snabbare omställning till ett klimatpositivt företag. I sin nya skogsstrategi riktar man stort fokus på hållbarhet och biologisk mångfald. Foto: Mostphotos 

Ikea uppger att man uppnått sina miljömål till år 2020, med bland annat 98 procent FSC-certifierad eller återvunnen skogsråvara till sina produkter. Till 2030 laddar man om och siktar på högre målsättningar med klimatneutralitet och cirkulärt kretslopp som huvudfokus.

Binda koldioxid

Bland annat planerar man att satsa på en högre grad av andrahandsförsäljning, lagning och återvinning av möbler och material innan de anses vara helt uttjänta. I sin 84 sidor långa hållbarhetsrapport FY20 skriver Ikea också att man till år 2030 siktar på att reducera växthusgasutsläppen med mer än vad värdekedjan släpper ut. Samtidigt vill man öka inlagringen av koldioxid i mark, växter och produkter. Man vill också minska utsläppen i samhället utanför Ikea och det totala målet till 2030 är 15 procent lägre ustläpp av koldioxid.

I ett diagram över de länder varifrån man köper in sin träråvara framgår bland annat att 26 procent av Ikeas virke kommer från Polen, nio procent från Ryssland, sju procent från Belarus och sex procent från Sverige. Ikea uppger att det är svårt att få tag på så stora mängder FSC-certifierat virke som man behöver och att just FSC är den certifiering som man anser ha högst trovärdighet.

Ansvarsfullt skogsbruk

Som en del i arbetet med att sprida hållbart skogsbruk har man bland annat inlett utbildningar i gallring i Ryssland.

– IKEA vill vi göra ansvarsfullt skogsbruk till norm, stoppa avskogning, stärka den biologiska mångfalden och stötta människor som är beroende av skogen för sin försörjning. Ansvarsfullt skötta skogar spelar också en avgörande roll för att motverka klimatförändringarna. Genom att arbeta för stränga krav och samarbeta med olika organisationer över hela världen bidrar vi till att utveckla skogsbruket. Fortfarande ökar trycket på världens skogar och omgivande ekosystem. Därför är det dags att ta ett ännu mer holistiskt grepp för att skydda dessa viktiga resurser för kommande generationer, säger Jon Abrahamsson Ring, VD på Inter IKEA Group i ett pressmeddelande.

Jämfört med 2019 har användningen av ny träråvara till möbler och förpackningar minskat från 21 till 19 miljoner kubikmeter vilket är en del i den ökade återvinningsstrategin med mer trä från återvunna källor (MSS).

Positiva förändringar

Tillsammans med FSC och WWF jobbar Ikea enligt hållbarhetsrapporten aktivt för att skydda gamla skogar med höga naturvärden och öka arealen certifierad skog i Östeuropa och Asien. Man använder också modern teknik i högre utsträckning för att kartlägga skogar med höga naturvärden och för att spåra virkets härkomst.

I den så kallade ”Skogspositiva agendan 2030” uppger Ikea att man också jobbar med att hitta smartare lösningar för att använda trä och lagra koldioxid. Dessutom vill man minska mängden träavfall och öka återvinningen av det avfall man ändå producerar, till exempel genom pelletstillverkning.     

– Trä är ett av de viktigaste materialen i våra produkter och en väsentlig del av vårt arv. Det är hållbart, förnybart, återvinningsbart och vackert. Som stor träanvändare har vi under många år medvetet arbetat för att använda vår storlek och räckvidd som en drivkraft för positiva förändringar inom skogssektorn, särskilt i regioner som står inför utmaningar. Trä är också ett viktigt material för framtiden och för att vi ska kunna nå våra ambitioner att bli cirkulära och klimatpositiva, säger Ulf Johansson, Wood Supply & Forestry Manager på Inter IKEA Group.  

Ikeas nya 2030 Forest Positive Agenda innebär att man ska: 

 

  • Leda utvecklingen i att göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen. Därmed tar vi ett ansvar som sträcker sig utanför det trä som används inom IKEA. 
  • Stärka den biologiska mångfalden, stötta rättigheterna för och behoven hos de människor som är beroende av skogen i hela leveranskedjan för trä, och agera för att minska klimatfotavtrycket även utanför vår egen verksamhet.
  • Främja innovation för att hitta ännu smartare sätt att använda trä och binda kol i våra produkter så länge som möjligt. Detta genom att designa alla våra produkter för att återanvändas, renoveras, återtillverkas och slutligen återvinnas.
  • Säkerställa att minst en tredjedel av våra träprodukter tillverkas av återvunnet trä.
  • Säkerställa att användningen av andra kritiska råmaterial, som riskerar att bidra till avskogning (främst vissa jordbruksprodukter) och står för cirka 3 procent av den klimatpåverkan som våra råmaterial har, inte bidrar till avskogning eller omvandling av naturliga ekosystem. Allt trä som används i IKEAs produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogar och bidrar därmed inte till avskogning.
  • Fortsätta att enbart använda trä från mer hållbara källor som certifierats av trovärdiga, globala tredjepartssystem.  

Källa: Ikea

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste