Skogmarkspriser når nya toppnoteringar

Fastighetsmäklaren Ludvig & Co redovisar 2020 års statistik över försäljning av skogsmark. Med en prisökning på 4,1 procent på nationell nivå står det klart att skogen är hetare än någonsin, och vill man ha en bit av skogskakan får man öppna plånboken på vid gavel.

Skogsmark fortsätter att vara attraktiv som investering och över 70 procent av skogsköpen görs som tillköp. Bland andelen nyetableringar så gjordes dessa till tre fjärdedelar av män och en fjärdedel kvinnor. Foto: Björn Schubert

”Köp mark, det görs ingen ny längre”, det gamla citatet från Mark Twain gäller än i dag när det står klart att skogens säkerhet som investering drivit upp skogsmarkspriserna i spåren av den annars turbulenta coronapandemin.

Ökad aktivitet

Ludvig & Co som sammanställt fjolårets försäljningsstatistik är Sveriges största skogsmäklare, och enligt egen utsago så delar man i sina beräkningar in Sverige, dels i Norrland, Götaland och Svealand och även i tio prisregioner. I 90 procent av dessa regioner har en prisuppgång registrerats.

– Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Trots de omfattande barkborreangreppen i sydöstra Sverige så är det där man de senaste tio åren sett den största ökningen av skogsmarkspriserna. Källa: Ludvig & Co

Avskräcker inte

Störst är prisökningen i norra Sverige med en uppgång på 7,5 procent. En ökning från ganska låga nivåer om man jämför med övriga landet. Enligt Ludvig & Co:s statistik så är det framförallt redan etablerade skogsägare som köper mer skog som står för ökningen. Sett till en mer regional nivå i norr så är ökningen störst i Norrbottens- och Västerbottens inland där genomsnittspriset för skog ökat med 9,8 procent. Den så kallade fjällnära domen som ger skogsägare vars skog håller höga naturvärden rätt till ersättning vid nekad avverkning tros ha påverkat prisökningen i området.

Den genomsnittliga prisökningen för skogsmark i Mellansverige ligger enligt statistiken på 6,5 procent där områden kring Hjälmaren och Mälaren står för den största prisuppgången trots omfattande barkborreangrepp. Prisökningen i Stockholms och

Lantligt boende

Sörmlands län ligger på 14,4 procent, och tittar man på Uppsala, Västmanlands- och Örebro län så är prisökningen i det området ytterligare en procentenhet högre.

Perioden 2010-2011 peakade skogsmarkspriserna ordentligt, men det är bara i norra Sverige osm man inte lyckats uppnå eller överträffa de tio år gamla prisnivåerna ännu. Källa: Ludvig & Co 

– Några få stora aktörer, skogsbolag, köper mycket skog i området vilket påverkar prisbilden. Vad som också påverkat prisbilden är den trend som förstärkts i spåren av corona, att flytta från storstaden till ett mer lantligt boende. Detta säger Per Skargren, Segmentschef Skog och lantbruk på Ludvig & Co.

Den sydsvenska skogsmarken har de senaste åren stått för de högsta skogsmarkspriserna och än så länge verkar det inte finnas någon övre gräns. Ökningen under 2020 är inte så stor, närmare bestämt 0,2 procent, men en ökning från redan höga prisnivåer ger fortsatt höga skogsmarkspriser som ligger 220 respektive 407 kronor per skogskubikmeter högre än i mellersta och norra Sverige.

Köpare och säljare

Av de tio prisregionerna i statistiken så är det bara en som visar en minskning och det är regionen som omfattar Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län där priserna minskar med 4,8 procent jämfört med fjolåret. Men tittar man istället på en femårsperiod så har även detta område en ökning med 11 procent. Ludvig & Co bedömer den sydsvenska skogsmarknaden som generellt stabil med ett fortsatt stort intresse för investeringar.

Den genomsnittliga säljaren av skogsfastigheter är enligt mäklarfirmans siffror 69 år gammal, vilket man menar är en bidragande orsak till ett minskat utbud. Ägarskiften sker helt enkelt ”för sent”, eller i alla fall inte i samma takt som efterfrågan ökar. För försäljningen av skog stod ortsbor till 43 procent och utbor till 38 procent.

Köpare av skogsfastigheter är enligt statistiken något yngre med en medelålder på 52 år, och när det gäller köp så ser fördelningen mellan ortsbor och utbor något annorlunda ut. Här står ortsbor för 50 procent av köpen medan utbor ligger på 38 procent. Andelen tillköp kontra nyförvärv är 71 procent respektive 29 procent.

Stabilt läge

När det gäller hela den svenska marknaden för skogsfastigheter så tror man på Ludvig & Co på ett stabilt läge med fortsatt hög efterfrågan, bland annat baserat på Riksbankens prognoser kring reporäntans utveckling de närmaste åren. Även positiva prognoser kring utvecklingen för BNP under 2021 från konjunkturinstitutet bidrar till ett stabilare läge.

I slutet av 2020 genomfördes en stor fastighetsaffär i Halland på över 5 000 hektar för närmare en miljard kronor vilket inte påverkar Ludvig & Co:s statistik för 2020 men är en av allt fler skogsaffärer mellan stora aktörer. Samtisigt visar det också hur mycket man får betala för den sydsvenska skogen. Källa: Ludvig & Co

Fastighetsaffärer mellan stora aktörer har ökat, vilket bland annat synts på skogsfonden Silvesticas skogsköp under året. Intresset för skogsmark som kan förvärvas av juridisk person väntas fortsatt vara mycket stort.

Rent allmänt så ger höga timmerpriser och den påbörjade massvaccineringen mot coronaviruset en optimism både hos skogsägare och skogsindustri. Samtidigt varnar Ludvig & Co för finansiella bubblor som kan skapas av låga räntor och ekonomisk stimulering.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste