Avverkningstopp avslutade 2020

Enligt färska siffror från Skogsstyrelsen var arealen avverkningsanmäld skog större i både fjällnära och vanlig skog i december 2020 jämfört med 2019. För fjällnära skog var arealen fem gånger större både i december och för helåret.

Medan den sammanlagda avverkningsanmälda arealen på  267 360 hektar var mindre jämfört med 2019 så ökade arealen i fjällnära skog närmare fem gånger till 14 321 hektar. Foto: Björn Schubert

Skogsstyrelsens senaste statistik över avverkningsanmäld areal och ansökningar om avverkning visar att det under december 2020 anmäldes 22 475 hektar, vilket är en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Mindre ädellöv

Av denna areal var 20 137 i vad man betecknar som vanlig skog, alltså inte fjällnära eller ädellövskog, vilket är 27 procent mer än för december 2019.

När det gäller ansökningar om föryngringsavverkning av ädellövskog så minskade arealen med 69 procent till 58 hektar från 2019 till 2020.

Regional ökning

Den största regionala ökningen av anmäld areal finns i södra Norrland där den var 83 procent större än under december 2019. Motsvarande siffror för Götaland och Svealand är 44 och 16 procent. I norra Norrland minskade arealen däremot med sju procent.

På länsnivå stor Halland för den största ökningen med 178 procent följt av Jämtland med 161 procent. Kronobergs och Stockholms län hade också stora ökningar på 116 respektive 93 procent. Totalt ökade arealen i 16 av landets 21 län.

Total areal

Den sammanlagda avverkningsanmälda och ansökta arealen i hela landet under hela 2020 slutade preliminärt på 267 360 hektar vilket är två procent mindre än under samma period 2019.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste