Ny forskning om skogsbränders sociala aspekter

I ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Formas, med start i år, ska forskare från bland annat SLU kartlägga det sociala lidandet och lärandet som följer med skogsbränder. Forskningen kommer genomföras i de tre länderna Sverige, Spanien och Chile som alla drabbats av bränder de senaste åren.

Ett nytt forskningsprojekt där SLU ingår som projektansvarig ska analysera hur bränders effekter på det psykosociala välmåendet slår olika i landsbygdssamhällen i Sverige, Spanien och Chile. Foto: Mostphotos

Förutom att skogsbränder skapar stor förödelse i naturen och har stor påverkan på både miljön och det biologiska livet så orsakar de ett mänskligt lidande när hus, hem och ägor går upp i lågor eller hotas av förstörelse.

Psykosocialt lidande

I ett nytt forskningsprojekt där bland andra SLU ingår genom projektansvarige Marien Gonzalez Hidalgo, postdoktor på avdelningen för landsbygdsutveckling, ska forskare nu på djupet studera och öka kunskapen kring det sociala lidandet och lärandet i samband med skogsbränder.

Bland annat ska forskarna analysera brändernas konsekvenser för det psykosociala lidandet i landsbygdssamhällen, hur effekterna är fördelade socialt i olika grupper samt vilka skillnaderna är beroende på social och politisk styrning.

Inspirera ansvariga

Genom så kallad deltagande forskning vill man också från forskarhåll kartlägga kunskapen hos lokalbefolkningen i de olika länderna när det gäller förebyggande av skogsbränder som uppstått till följd av skogsbränderna där.

Enligt SLU är det tänkt att resultatet av forskningsprojektet ska inspirera forskare och lagstiftande ansvariga för brandförebyggande planer i Sverige, Europa och Latinamerika att lära från skogsbränder. På så vis hoppas forskarna att de socioekologiska effekterna av skogsbränder ska kunna minskas i framtiden och att även framtida bränder kan motverkas.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 januari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste