Ekprojekt får stöd ur stiftelse

Totalt 640 900 kronor betalas ut till fyra projekt inom SLU med fokus på ekskog. Det beslutade styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande vid ett möte i december.

Totalt 640 900 kronor delas ut till fyra projekt inom ekskog ur Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande. Bland mottagarna finns bland annat en bok och ett nytt gallringsförsök. Foto: Thinkstock

En av mottagarna av medel ur stiftelsen är boken om ekens biologiska mångfald, ett samarbetsprojekt mellan SLU, Naturskyddsföreningen och WWF som leds av Håkan Tunón vid SLU i Uppsala. Boken är en del i en serie av trädböcker där man tidigare beskrivit biodiversiteten kring bland annat asp, rönn och tall från planta till gamla träd. En liknande bok om eken beräknas bli klar senast under hösten 2022.

Naturliga metoder

Forskningsprojektet ”Ekens dynamik i naturvårdsskogar – vad behövs för lyckad föryngring och vitala gammelekar” är en annan mottagare av medel. Syftet med projektet är enligt projektansvarige Jörg Brunet vid SLU i Alnarp att undersöka vad som krävs för att föryngra ek och gynna äldre ekar med naturliga metoder i naturvårdsskogar där de annars har svårt att hävda sig mot mer skuggtåliga träd som gran och bok.

Jobba vidare

Den tredje mottagaren av pengar ur den beslutade utdelningen på drygt 640 000 kronor är ett nytt gallringsförsök i ekskog som ska anläggas i södra Sverige. Bakgrunden till nyanläggningen är resultat från ett tidigare försök från 1991, som är det enda i Sverige, och som efter utvärdering visar resultat kring beståndsutveckling och volymproduktion som forskare vill jobba vidare med i det nya försöket. Ansvarig för detta projekt är Ulf Johansson vid SLU i Simlångsdalen.

Lägre etableringskostnad

Tillsammans med Urban Nilsson på SLU i Alnarp är Ulf Johansson också ansvarig för det fjärde projektet som får ta del av pengar ur stiftelsen. Det rör sig om ett försök som Urban Nilsson har erfarenhet av när det gäller barrskog, nämligen etablering av förbandsförsök i ek. Tanken med försöket, som ska anläggas på fyra lokaler med allt ifrån 8 000 till 625 plantor per hektar, är att undersöka möjligheterna till minskade etableringskostnader utan att påverka de unga ekarnas kvalitet. Tidigare försök har visat att detta kan åstadkommas genom att ersätta hög stamtäthet av ekplantor med andra trädslag som sköter kvalitetsdaningen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste