Storsatsning på skogsbruksplaner

Skogsägarnas Forskningsfond gör nu en miljonsatsning på utvecklade och moderniserade skogsbruksplaner. Med planernas hjälp kan både skogsbruk och naturvård effektiviseras.

Skogsbruksplanen är ett viktigt och användbart verktyg både för privata skogsägare och skogsbolag. Nu ska skogsbruksplaner bli ännu bättre med fler digitala verktyg för ajourhållning genom en miljonsatsning på utveckling av Skogsägarnas Forskningsfond. Foto: Elmia

– En bra skogsbruksplan är skogsägarens viktigaste verktyg för att sköta sin skog. I skogsbruksplanen samlas kunskapen om skogsfastigheten, om produktionen, om naturvärdena och om hur fastigheten ska skötas, säger Paul Christensson ordförande i Skogsägarnas forskningsfond i ett pressmeddelande.  

Underlättar ordentligt

Fokus i satsningen ligger på att öka möjligheterna för digitalisering vid ajourhållning av skogsbruksplaner.

– Idag gör skogsägaren en ny skogsbruksplan vart tionde år. Om vi kan använda moderna fjärranalysmetoder och kombinera detta med uppgifter från maskinerna som arbetar i skogen så kommer det att underlätta ordentligt. Då får vi en mycket bättre plan, med bättre noggrannhet och som är betydligt mer aktuell, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Viktigt att dokumentera

Ytterligare en fördel med den ökade digitaliseringen är att data som samlas in kan användas för att förenkla naturvårdsarbetet i skogen genom bättre planering och dokumentering.

– Naturvården blir en allt viktigare del i skogsbruket. Det är viktigt att skogsbruksplanen utvecklas så att naturvården och de naturvårdande insatser som skogsägarna gör kan dokumenteras och finns med i planen, säger Torgny Hardselius, ordförande i Norra Skog.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste