Allmän okunskap är skogsbrukets största hot!

Krönika: ”Sverige har ingen skog kvar”, ”Trädplantager är inte skog” och ”Skogsskövlingen pågår även i Sverige” är något jag allt oftare får upp i mitt nyhetsflöde och det ger verkligen bevis på att kunskapen om svenskt skogsbruk är skrämmande låg. De största hoten mot skogsbruket är inte längre törskatesvamp och barkborre utan istället urbanisering och missinformation i medier

 

Om det så är debattartiklar som handlar om att begränsa storleken på hyggen eller att genom sociala medier försöka påverka vad en markägare gör med sin egen mark, är inte det viktiga i sig. Det jag anser är viktigt är hur allmänheten reagerar. De verkar hålla med i allt som skrivs, och då börjar man verkligen märka av hur dåligt jobb vi i skogsbranschen har gjort för att förmedla information och kunskap om skogsbrukets fördelar till allmänheten. För om allmänheten börjar kalla en svensk föryngring för ”trädplantage” så har det gått för långt!

Tyvärr är verkligheten idag att kraftiga rubriker och slagord är det som är viktigast. Ingen verkar heller dra sig från att vrida på fakta och utelämna motargument och motbevis. Ett exempel på det är när man i en debattartikel påstår att Sverige klarar av att lagstadga en begränsning av storlek på kalhyggen för att Tyskland kan det. Däremot utelämnar man att medelstorleken på en privat fastighet i Tyskland är tre hektar, kontra Sveriges medelstorlek på 45 hektar.

Denna typ av missinformation går inte att förhindra, aktivister vill få fram sin agenda till varje pris. Det riktigt stora problemet är att allmänheten har så lite kunskap om skogen, de vet helt enkelt inte tillräckligt för att kunna märka att informationen är vinklad. När nu detta är den ”nya generationen” så är det även de som kommer att bestämma i framtiden, och förstår inte de skogsbruket, hur ska de då kunna förstå fördelarna med det?

För om du vet att endast växande skog tar upp koldioxid förstår du bättre fördelen med att bruka skogen. Vet du hur Sverige bedriver sitt skogsbruk förstår du att svenska modellen av skogsbruk inte kan jämföras med skogsskövling. Äger du själv skog eller har koppling till den förstår du bättre motiven till varför man själv vill bestämma över hur den brukas.

Men vet du inget av detta, ja då kommer allt du läser i media att verka skrämmande och jag förstår att du är tveksam till varför Sverige tillåter skogsbruk.

Här har skogssverige brustit i sitt ansvar och i slutändan är det hela branschen som kommer påverkas negativt om den allmänna bilden av skogsbruket försämras. Därför anser jag även att vi alla är skyldiga att förmedla kunskap och sprida fördelarna med skogsbruket. Oavsett om vi är skogsbolag som gör mediekampanjer, lokala entreprenörer som besöker skolor eller privatpersoner och skogliga studenter som sprider kunskap i sin omgivning. Alla kan göra något för att se till att skogsbruket även i framtiden kommer vara en bransch som är respekterad i landet.

Slutligen vill jag önska alla er läsare en riktigt god jul och även skicka med en uppmaning. Skulle det bli skogliga diskussioner under helgdagarna, tänk på att hålla en saklig och informativ diskussion. Alla vi i branschen bör se till att skogsbranschen föregår med gott exempel!

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades måndag den 28 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste