Europa släpar efter - massapriser på väg upp

Både Södra och SCA har nu höjt priserna på massa för att minska prisgapet mellan den europeiska- och nordamerikanska marknaden. I båda fall höjs priserna till 960 dollar per ton.

Efterfrågan på massa är god trots ett utmanade år för branschen. För att minska prisgapet mellan den europeiska marknaden övriga marknader höjer nu både SCA och Södra priserna på massa. Foto: SCA

Södra skogsägarna och SCA är två av landets största massaproducenter och båda ser en stor efterfrågan på sina produkter samtidigt som prisgapet gentemot andra marknader behöver minskas. Södra höjer därför priset på långfibrig marknadsmassa för att marknadsanpassa sina priser.

God efterfrågan

– Trots utmaningar under 2020 förblev efterfrågan på vår marknadsmassa god under året. Nu ser vi klara tecken på att den globala NBSK-marknaden stärks. Vi märker också hur flertalet underhållsstopp reducerat utbudet och accentuerar den förbättrade marknadsbalansen, säger Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig Södra Cell i ett pressmeddelande.

Alla marknader

Branschkollegan SCA i norr ser en liknande utveckling där man höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa.

– Efterfrågan på pappersmassa är stark på alla marknader, säger SCA:s marknadsdirektör för massa, Henning Ellström. Europa har släpat efter i prisutvecklingen jämfört med den i Nordamerika och Asien. Vi vill nu minska gapet mellan Europa och övriga marknader.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste