Skogsfond köper 5 200 hektar bolagsskog

Den skogsegendom på runt 5 200 hektar i Halland som mäklar- och konsultfirman Ludvig & Co hjälpt Stora Enso att sälja byter nu ägare. Köpare är skogsfonden Silvestica Green Forest som i november köpte 40 000 hektar av Norra Skog.

940 miljoner kronor slutade köpesumman på för de 5 200 hektar skog som sålts av Stora Enso. Köpare är skogsfonden Silvestiga Green Forest som får tillträde till skogen i början av 2021. Foto: Björn Schubert

Att skog är ett intressant alternativ för penningplacering är tydligt när skogsfonden Silvestica Green Forest nu gör sitt tredje stora skogsförvärv i Sverige i år. Fonden har samtidigt också köpt 7 845 hektar skog i Finland och 4 135 hektar skog i Lettland under året.

Höga boniteter

– Vi är glada att vi på kort tid nu kunnat genomföra ännu ett större förvärv i Sverige. Den skogsmark som förvärvas från Stora Enso är välarronderad och välbestockad med höga boniteter vilket genererar en hög löpande tillväxt. Genom vidareförsäljningen till närliggande skogsägare stärker vi samtidigt det lokala skogsbruket, säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest i ett pressmeddelande.

Lokala skogsägare

Av de 5 200 hektar som fonden tecknat avtal om att förvärva för 940 miljoner kronor har man sålt 1 400 hektar till lokala skogsägare. Nettoinnehavet ökar därmed med 3 800 hektar till vilka fonden får tillträde under första kvartalet 2021.

Förvaltningen av skogen sker genom Skogsutveckling syd (SUSAB) och CRK Forest management, som enligt Silvestica ska maximera den långsiktiga värdeuppbyggnaden på de bördiga skogsmarkerna.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 21 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste