Regeringens förslag – 13 nya Natura 2000 områden

Klimatminister Isabella Lövin (MP) menar att behovet av ett stärkt naturskydd är stort i tider med stor mänsklig inverkan på naturen. Utöver tretton nya Natura 2000 områden vill regeringen också justera befintliga områden på land och i vatten.

Regeringen föreslår 13 nya Natura 2000 områden samt justering av ytterligare 21 befintliga områden för att stärka skydet av den biologiska mångfalden på land och i vatten. Foto: Björn Schubert

Det är bland annat ett flertal östersjövikar som föreslås bli nya Natura 2000 områden i regeringens förslag om 13 nya och 21 justerade Natura 2000 områden från Norrbotten till Skåne.

Människan utarmar

– I en tid när mänsklig aktivitet utarmar den biologiska mångfalden är jag glad att arbetet med att skydda värdefull natur fortsätter. Vi behöver värna och skydda den fantastiska mångfald som fortfarande finns, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Rätta till brister

Förslaget om justeringen av 21 befintliga Natura 2000 områden innebär bland annat skydd av fler arter inom dessa områden för ett stärkt skydd av djur och natur på land och i vatten.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen att EU tidigare påpekat brister i Sveriges del av Natura 2000 nätverket. Förslagen från regeringen är en del i arbetet med att rätta till dessa brister.

Mer information om Natura 2000 områden och kartor över områden i Sverige finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Varför finns det Natura 2000-områden?

Målet med Art- och habitatdirektivet är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls, genom bevarande och förbättring av naturmiljön.

För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

De åtgärder som är nödvändiga för att målsättningen ska kunna uppnås bör genomföras inom vart och ett av de utsedda områdena.

Källa: Naturvårdsverket

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste