496 sidor norrländsk skogshistoria

I sin nya historiska bok Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900, beskriver professor emeritus i viltekologi vid SLU Kjell Danell en dynamisk tid i Norrlands utveckling. Bildandet av statliga kronoparker och andra förändringar har enligt honom stora likheter med dagens konflikter mellan stad och land.

Kjell Danell, professor emeritus i viltekologi vid SLU i Umeå har skrivit en ny bok om livet i de norrländska skogarna i slutet av 1800-talet, en tid av stor förändring. Foto: SLU

– Boken är en hyllning till nordligaste Sverige och de människor som genom oändliga arbetsinsatser överlevde de långa vintrarna och utvecklade sina små hemman, säger Kjell Danell i ett nyhetsbrev från SLU.

Förändrade spelplanen

I sin nya bok beskriver han en tid då Norrland var under utveckling, med befolkningsökning och industrisatsningar. En utveckling som hade stor påverkan på viltstammarna och som inte var fri från konflikter.

Jakten var en viktig del i hushållens försörjning och boken berör jakt- och fällfångst i flera kapitel, men även det statliga övertagandet av stora skogsområden.

– Statens ökande anspråk på egna skogar förändrade spelplanen för folket i bygderna. Det som tidigare ansetts som ”våra jakt- och fiskevatten” blev nu statens. Brott mot jaktförordningarna beivrades av uniformerade män och misstron mot staten och myndigheter blev allt starkare. Den tidens erfarenheter lever delvis ännu kvar ute i bygderna, säger Kjell Danell.

Mycket ny information

Boken bygger enligt honom på över tusen utförliga rapporter från de norrländska skogsreviren, adresserade till jägmästarnas överordnade i Stockholm Dessa rapporter beskrev allt från skogarnas tillstånd till insektsangrepp och brott mot jakt- och skogsförordningar. Samtidigt är boken också illustrerad med ett stort antal bilder.

– Ett viktigt syfte med denna bok är att tillgängliggöra tämligen svåråtkomligt och svårbearbetat material av handskrifter. Det är mycket ny information om viltet och jakten som nu ser dagens ljus och som kan analyseras. De som känner sig manade får ta vid där mitt arbete slutar, avslutar Kjell Danell.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste