Fortsatt stort intresse för fjällnära avverkning

Skogsstyrelsens statistik visar att antalet avverkningsanmälningar för fjällnära skog fortsatt ligger på en hög nivå. Samtidigt har avverkningsanmälningarna i november för övrig skog ökad med en procent jämfört med motsvarande period 2019.

Statistik från skogsstyrelsen visar att närmare 245 000 hektar avverkningsanmälts i Sverige under perioden januari till november i år, vilket är en minskning med fem procent jämfört med samma period 2019. Samtidigt fortsätter ansökningarna om avverkning av fjällnära skog att ligga på en hög nivå. Foto: Björn Schubert

Den totala mängden ansökningar om avverkning av fjällnära skog var i november i år fem gånger större än under motsvarande period i fjol och omfattade 1 045 hektar.
Samtidigt är också den totala arealen fjällnära skog vilken det ansökts om avverkning under årets första elva månader fem gånger större än motsvarande period under förra året. Den totala arealen omfattar 12 610 hektar.

I övriga delar av landet, i skogar som inte räknas som fjällnära eller på andra sätt avvikande avverkningsanmäldes i november i år 25 048 hektar, vilket är en ökning med en procent jämfört med november 2019. Tillsammans med den fjällnära skogen är den avverkningsanmälda arealen 26 718 hektar, vilket är tre procent mer än i november i fjol.

Variationen är något större om man ser till de olika landsdelarna, där Götaland visade en ökning av den avverkningsanmälda arealen i november 2020 med 21 procent jämfört med fjolåret. Övriga landsdelar har istället minskade arealer jämfört med november 2019, där norra- och södra Norrland och Svealand hade åtta, tre respektive en procent mindre avvverkningsanmäld areal.

Enligt Skogsstyrelsens statistik har 244 885 hektar avverkningsanmälts i hela landet hittills i år, vilket är en minskning med fem procent jämför med perioden januari till november 2019.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste