Arevo bygger ut för mer plantgödning

Företaget bakom produkten arGrow, en liten gödningsgiva i samband med skogsplantering som stimulerar tillväxt, får nu stöd från Tillväxtverket. Totalt rör det sig om 11 miljoner kronor som ska användas för att bygga ut företagets anläggning i Umeå.

Arevos produkt arGrow ger en flerårig tillväxtökning av både rotsystem och planta. Nu ska medlet produceras till hela världen i större lokaler. Foto: Arevo

– Det här betyder att vi kan möta den växande efterfrågan. Inom ett år har vi kapacitet att förse den nordiska skogsbranschen. Inom tre år kan vi täcka in hela världsmarknaden, säger Arevos vd Carl-Gustav Löf i ett pressmeddelande.

Vid plantering

Arevos produkt arGrow är baserat på det naturliga medlet arginin som ger plantor en bättre förmåga att utnyttja markens kväve. I granulatform består arGrow av kristallen argininfosfat som frigörs i plantornas rotsystem. Genom att tillsätta en liten mängd arGrow granulat i samband med plantering får plantorna enligt Arevo ett starkare rotsystem och snabbare tillväxt, vilket har fördelar för både skogsproduktion och miljö.

– Vi har sett flera exempel på skogsföryngringar där tillväxten ökat med över hundra procent, säger Carl-Gustav Löf.

Storskalig produktion

Med de 11 miljoner kronor som Arevo nu får från Tillväxtverket ska företaget gå från utveckling till storskalig produktion i anläggningen i Umeå. Arevo uppger att det är storleken på anläggningen som begränsar produktionen, och utbyggnaden kommer göras i flera steg där man inom ett år kommer kunna förse den svenska marknadens behov.  På tre år sikt tror Arevo sedan att man kommer kunna försörja även exportmarknaderna.

Rötterna i skogen

Arevos produkt arGrow kan även bli intressant för lantbruket där den kan fungera som tillväxtökande medel med mindre kväveanvändning än dagens handelsgödsel.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste