Sju miljoner kronor för Mera tall

Projektet Mera tall ska bidra till minskade betesskador på tall och öka det lokala samarbetet mellan jägare och skogsnäringen för en hållbar viltförvaltning. Under 2021 kommer Skogsstyrelsen satsa ytterligare sju miljoner kronor på projektet som bland annat får tummen upp av Sveaskog.

Betesskador på tall orsakade av vilt är ett nationellt problem som på många håll fått skogsägare att helt överge tall till förmån för gran även på magra marker. Projektet Mera tall jobbar med att öka samarbetet mellan skogsägare och jägare för att skapa en balans mellan vilt och skog och får nu ytterligare sju miljoner kronor för att sprida modellen i Sverige. Foto: Pia Gyllin

Diskussionerna kring betesskador på tallskog orsakade av vilt och de därav orsakade kvalitetsskadorna på betade träd är ständigt aktuellt. Ett av projekten för att försöka stävja betesskadorna och skapa en viltanpassad skogsskötsel är Mera tall, som drivs av Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen.

Försöker samverka

Efter flera års arbete med positiva resultat i Smålands, Sörmlands och Örebro län satsar Skogsstyrelsen ytterligare sju miljoner kronor på Mera tall under kommande år, för att bidra till en bättre balans mellan vilt och skogsbruk. Samtidigt släpper man också en rad instruktionsfilmer i ämnet.

Målet med Skogsstyrelsens ökade satsning på Mera tall är att sprida metoden över hela landet genom träffar och möten för att fler ska kunna plantera tall på tallmark.

– Det klassiska är att man skyller problemen på någon annan. Med ”Mera tall” försöker vi samverka för att hitta en långsiktig lösning som både jägare och skogsbruk kan acceptera. Vi sätter mer tall och jägarna hjälper till med att hålla nere älgstammen och vi ser att det fungerar, säger Anna Stridsman, skogsvårdschef för Sveaskog i södra Sverige i ett pressmeddelande.

Tydlig ökning

Sveaskog är mycket positiva till projektet och ser en utveckling åt rätt håll, mot mera tall.

– Vi har sett en tydlig ökning av tall för varje år, och vi planerar för ytterligare ökad tallandel 2021 och 2022. Detta mot bakgrund att efterfrågan varit större än tillgången i Götaland och Svealand de senaste åren. Eftersom vi ligger minst 20 månader före med vår planering, gäller det att ha ett förankrat kundsamarbete för att balansera utbud och efterfrågan, säger Peter Melin, resultatområdeschef för södra Sverige hos Svenska Skogsplantor.

Fina resultat

Denna bild bekräftas av Anna stridsman som ser att metoden gett ringar på vattnet inom Sveaskog.

– I Kronobergs län, där ”Mera Tall”-projektet, startade har vi sett fina resultat av samarbetet. Tallandelen har ökat och betesskadorna har minskat. Idag föryngrar vi, i Götaland och Svealand, i princip all mager mark och cirka hälften av mellanboniteterna (mark som passar för både tall och gran) med tall, säger hon.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 08 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste