Centerpartiet KU-anmäler Isabella Lövin för nyckelbiotopsinventeringen

Skogsutredningen vars betänkande överlämnades till regeringen visar att den av regeringen beslutade nyckelbiotopsinventeringen hade mycket svagt lagstöd. Detta har nu föranlett en anmälan av miljöminister Isabella Lövin (MP) till riksdagens konstitutionsutskott.  

Den nyligen publicerade skogsutredningen visar att nyckelbiotopsinventeringen som beslutades av regeringen 2018 saknade riktigt lagstöd. Centerpartiet vill genom sin KU-anmälan av Isabella Lövin (MP) se en utredning både av inventeringen och av regeringens befogenheter i liknande frågor. Foto: mostphotos

Den nyckelbiotopsinventering som hade till syfte att identifiera skog med höga naturvärden och som skapat en infekterad debatt inom skogsbruket har mycket svagt lagstöd, det konstaterar utredarna i den stora skogsutredning som nyligen lagts fram.

Inverkat på rättigheter

Som en följd av detta, och den stora inverkan som nyckelbiotopsinventeringen haft på skogsägares ägande- och brukanderätt, väljer Centerpartiet nu genom sin talesperson i skogsfrågor Peter Helander att KU-anmäla miljöpartiets ordförande Isabella Lövin.

– Sammantaget framgår att begreppets räckvidd har utvidgats till att inverka på grundlagsskyddade fri- och rättigheter helt utan lagstöd, säger Peter Helander till tidningen Dagens Nyheter (DN).

Viktigt att granska

I sin KU-anmälan pekar Centerpartiet särskilt ut ett regeringsbeslut från 2018 om en ny landsomfattande inventering där man anser att Isabella Lövin (MP) är en av de som haft en avgörande roll i beslutet.

– Jag tycker att det är viktigt att granska om regeringen har agerat på det sätt som konstitutionen ger dem rätt till och att man kontrollerar gränsdragningarna för vad en regering får och inte får göra, säger Peter Helander till DN.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste