Barkborreangrepp på ny rekordnivå

Det visar Skogsstyrelsens slutliga inventering av årets skador orsakade av den lilla skadeinsekten. Sammanlagt har omkring åtta miljoner kubikmeter granskog angripits trots att sommaren inte varit lika gynnsam för barkborrens svärmningar som i fjol.

Skogsstyrelsen gick tidigare i år ut med en rekommendation om att inte vinteravverka barkborreangripen skog, men menar samtidigt att skadeinventeringen visar på ett stort behov av fortsatta bekämpningsåtgärder. Skogsstyrelsen förordar alltjämnt sök och plockmetoden. Foto: Skogsstyrelsen

Den kraftiga ökningen av mängden granbarkborre i Sverige under den varma och torra sommaren 2018 fortsätter att drabba skogarna i Syd- och Mellansverige.

– Granbarkborren orsakar enorma ekonomiska förluster för många skogsägare som tvingas avverka angripen skog i förtid. Trots ett mer varierat sommarväder och de många insatser som gjorts de senaste två åren för att bekämpa granbarkborren, har vi fortfarande stora problem med skador, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

Största någonsin

Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborreskadorna i Götaland och Svealand de största som någonsin uppmätts i Sverige.

– Totalt sett är det ungefär lika mycket skador i de båda landsdelarna, men skadorna per hektar är störst i Svealand eftersom vi har mindre granskog där jämfört med i Götaland, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU, som varit med och utfört inventeringen på uppdrag av Skogsstyrelsen.

Mer att göra

Barkborreinventeringen genomfördes under september och oktober i år och visar utöver den rekordhöga angreppsnivån också att 75 procent av årets angripna träd står kvar i skogen. Endast 25 procent hade vid tidpunkten för inventeringen avverkats och transporterats ut ur skogen.

– Vi vet att många skogsägare och skogsbolag kämpar med att få ut så mycket angripet virke som möjligt under sommaren när bekämpningen är som effektivast, men uppenbarligen finns det mer att göra. Det allra viktigaste för att bekämpa skadorna är att man söker upp, avverkar och transporterar bort skadade granar i ett så tidigt skede som möjligt efter att granbarkborrarna angripit träden, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen. 

Jämn fördelning

Fördelningen av den stora mängden skadad skog är relativt jämn mellan Götaland och Svealand som har 4,1 respektive 3,8 procent av volymen. Inventeringen visar att sex miljoner av totalt omkring åtta miljoner kubikmeter skadad skog finns i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar samt Blekinge län.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste