Klyftan mellan priser och avkastning växer i skogen

Skogssällskapets Skogsindex visar att medan skogsmarkspriserna fortsätter öka så är virkesprisernas utveckling betydligt osäkrare. Men förhållandet mellan skogsmarkspriser och avkastning verkar inte avskräcka köpare.

Ulrik Abelson, fastighetsanalytiker på Skogssällskapet ser en ökad efterfrågan på skogsmark, men ett begränsat utbud då många verkar avvakta med försäljning. Foto: Skogssällskapet

– Det är tydligt att intresset för att investera i skog inte nödvändigtvis påverkas av virkesprisernas svängningar, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Stor efterfrågan

Medan timmerpriset stigit och spås fortsätta göra så visar alla analyser av massavedspriset en mera osäker framtid, vilket särskilt påverkar skogsägares ekonomi i Norrlands inland där det är långt till industrierna. Samtidigt visar Skogssällskapet Skogsindex att priserna på skogsfastigheter fortsätter att öka och intresset för att investera i skog är stort bland både förstagångsköpare och befintliga skogsägare.

– Utbudet på skogsfastigheten har varit relativt lågt, man kan anta att folk avvaktar med att lägga ut sina fastigheter till försäljning i och med rådande tider. Samtidigt finns en stor efterfrågan på det som kommer ut på marknaden, särskilt på renodlade skogsfastigheter. Det leder till stigande priser i hela landet och framförallt då i södra Sverige där det finns en större köpargrupp, säger Ulrik Abelson.

Gynnsam investering

Han menar att det låga ränteläget gör det extra intressant att investera i skog.

– Den låga räntan gör att det är gynnsamt att investera i skogsmark där man har en biologisk tillväxt som är högre än bankräntan. Befintliga skogsägare tar chansen att utöka sitt innehav, men även personer som inte ägt skog sedan tidigare ser skogen som en bra och trygg investering över tid. Dessutom har coronapandemin, med mindre resande som följd, gjort att många ser sig om efter att investera i något som finns på hemmaplan. Det ser vi också i en ökad efterfrågan och stigande priser på fritidshus.

Skogssällskapets Skogsindex: 

Skogssällskapets index bygger på aktuella marknadsbedömningar från hela landet. Genom att dividera marknadspriset för skogsfastigheter med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter.

Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera). 

Källa: Skogssällskapet

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste