”Den produktiva skogsmarken kan lika gärna ägas privat”

Så resonerar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som i dag deltog i en pressträff utanför Uppsala för att diskutera en ökad utförsäljning av Sveaskog. För att gynna mindre skogsägare vill Moderaterna sälja 20 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark, motsvarande ungefär 20 000 fastighetsaffärer.

I samband med Moderaternas förslag om ett nytt markförsäljningsprogram för statliga Sveaskog besökte moderaternas partiledare Ulf Kristersson Henrik Schmiterlöw på Mörby Gård som är engagerad i frågan och som själv velat förvärva skog från Sveaskog. Foto: BJörn Schubert

Riksdagspartiet Moderaterna släppte i dag ett förslag om ett nytt markförsäljningsprogram, där man vill att statliga Sveaskog ska avyttra 20 procent eller motsvarande 600 000 hektar skog under en tioårsperiod. Detta för att ge fler möjligheten att köpa skogsfastigheter.

– Det är en fråga som varit aktuell väldigt länge. Vi ser det här förslaget som ett sätt att öka det folkliga engagemanget för skog och det folkliga ägandet, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson till Skogsaktuellt.

Små lotter

Tidigare utförsäljningar av Sveaskogs mark har enligt honom slagit fel och gynnat stora skogsägare, men denna gång vill man göra på ett annat sätt.

– Vi vill sälja skogen i ganska små lotter på mellan 25 till 50 hektar, så att det inte bara blir de stora skogsägarna och bolagen kan köpa skog utan även mindre fastighetsägare och även förstagångsköpare, säger Ulf Kristersson.

Sätta ner foten

Sveaskog äger i dag 14 procent av Sveriges skogsmark och enligt honom så är Moderaternas tanke att försäljningen ska ske i alla delar av skogsinnehavet över hela landet.

– Vi tror att det egentligen finns ett rätt starkt politiskt stöd för detta, men det kräver att staten sätter ner foten och säger att Sveaskog ska göra detta då det är ett statligt bolag. Antingen får regeringen ge Sveaskog i uppdrag att genomföra markförsäljningen, och om inte de är intresserade så får vi lägga fram förslaget i riksdagen och låta riksdagen fatta ett beslut.

Ser du några fördelar med staten som skogsägare?

– Generellt tycker jag att det finns goda skäl för staten att förvalta sådant som inte ska vara produktiv mark, men väldigt mycket av den statliga skogen är produktiv mark som lika gärna kan ägas av privatpersoner, säger Ulf Kristersson. Sveaskogs storlek gör också att det skulle vara lätt att öka den privata andelen utan att i grunden ifrågasätta bolagets existens, det är inte vårt syfte.

Ska följas upp

Någon arealbegränsning för Sveaskogs ägande är enligt honom inte aktuell, men däremot vill man att markförsäljningen ska utvärderas för att säkerställa att den tilltänkta effekten uppnås.

– Efter halva tiden eller halva mängden såld areal så vill vi att det ska göras en uppföljning för att se om markförsäljningen fungerar som vi tänkt oss, säger John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna. Vi vill att de små skogsägarna ska kunna utöka och bli fler. Det skulle också öka mångfalden i skogen.

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson för Moderaterna (till vänster) var också på plats och både han och Ulf Kristersson ser stora fördelar för både skogsproduktion och naturvärden om antalet mindre skogsägare ökar. De menar att en ökad mångfald bland ägarna också ger en ökad mångfald i skogen. Foto: Björn Schubert

Under besöket på Mörby Gård utanför Uppsala diskuterades också den nyligen släppta skogsutredningen där Ulf Kristersson ser både positiva och negativa delar.

– Den innehöll flera bra saker, bland annat större frivillighet, men det har blivit mycket mer en utredning kring hur man kan skydda och undanta mer skog från produktiv användning istället för den äganderättsutredning som den lanserades som, säger Ulf Kristersson.    

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 02 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste