Hälften av almarna kan räddas

Almarna på Gotland har drabbats svårt av almsjuka, men en ny rapport visar att det finns hopp om en framtid för de skyddsvärda träden. Det är Länsstyrelsen på Gotland som beställt rapporten vars resultat visar att almar kan finnas kvar även till nästa århundrade.

Det finns hopp om en framtid för Gotlands äldre, grova almar. Enligt en ny rapport kan ett stort antal finnas kvar även år 2100, men bara om bekämpningen av almsjuka fortsätter med samma styrka som i dag. Foto: Teresia Borgman

Omfattningen av de åtgärder som utförs för att bevara almen och bekämpa almsjukan är avgörande för trädens överlevnad på Gotland, det visar den nya rapporten ”Almpopulationens framtid på Gotland” som tagits frampå uppdrag av Länsstyrelsen för Gotlands län.

Räddas för framtiden

Fortgår bekämpningen av almsjuka i samma omfattning som i dag kan omkring 150 000 store äldre almar finnas kvar till år 2100, något som också gynnar andra arter.

– Det finns en del följearter som är beroende av äldre almträd, exempelvis lavar. Med tillräckligt stort bestånd av äldre almar kan de också räddas för framtiden, genom att de hinner kolonisera nya träd som åldras och får den nödvändiga barkstrukturen, säger Annika Forsslund, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län i ett pressmeddelande.

Fortsatta bekämpningsåtgärder skulle enligt rapporten och främja utvecklandet av nya effektiva metoder för begränsning av trädsjukdomen.

Drastiska följder

Om inga bekämpningsåtgärder utförs eller om de minskar i intensitet visar rapporten att det skulle ha drastiska följder redan inom en femårsperiod, där 250 000 askar med en diameter på över tio centimeter skulle dö i Europa. Populationen av äldre almar på Gotland skulle på sikt dö ut helt.

– Almsjukan orsakas av en svampinfektion som följer med almsplintborren. Genom att ta bort infekterade träd så hindrar man spridningsvägarna, säger Karin Wågström, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen.

Stöd för myndigheter

Rapporten ”Almpopulationens framtid på Gotland”, som är framtagen av Jan Stenlid på SLU, ska enligt Länsstyrelsen användas som ett stöd för myndigheters långsiktiga vägval i kampen mot almsjukan på Gotland och kommer också fungera som beslutsunderlag för finansiering av åtgärder.

Gotlands almar unika i Europa

Enligt riksskogstaxeringens beräkningar utifrån inventering av almbeståndet 2020, finns ca 2,24 miljoner almar på Gotland idag. Beståndet av alm på Gotland är Europas största relativt oangripna bestånd. Enligt beräkningar finns det 300 000 stora äldra almar på ön.

Almsjukan upptäcktes på Gotland första gången 2005 och har bekämpats redan från start av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 62 000 almar har fällts mellan åren 2005 och 2019.

Källa: Länsstyrelsen Gotland

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste