Fiskarheden blir Skogforsk partner

Sågverksföretaget i västra Dalarna är det 108:e partnerföretaget till Skogforsk som får vara med och delta i samarbeten och utvecklingsarbete. Samarbetet gynnar både forskningen och företagsutvecklingen där parterna jobbar tätt tillsammans.

Fiskarhedens Trävaru AB är det senaste partnerföretaget till Skogforsk. Sågverksföretaget vill genom samarbetet åstadkomma en ökad digitalisering av värdekedjan från stock till planka. Foto: Fiskarheden

– Fiskarheden ligger redan i framkant när det gäller teknik och kompetens. Men nu vill vi ta nästa steg genom samarbetet med Skogforsk som bland annat driver digitaliseringen av skogsbruket, säger Magnus Larsson, vd på Fiskarhedens Trävaru AB i ett pressmeddelande.

Öka digitaliseringen

Skogforsks partnerföretag deltar i beslut kring vilka utvecklingsområden som bör prioriteras. De får också delta i utvecklingsprojekt och på så sätt snabbt ta del av ny kunskap.

– I dag röntgar vi våra stockar när timret mäts in. Vi vill utnyttja den tekniken för att kunna prissätta skogen utifrån dess faktiska egenskaper, vilket skulle öka värdet för både oss och markägarna. Vi ser fram emot att tillsammans med Skogforsk öka digitaliseringen i värdekedjan skog-sågverk, säger Magnus Larsson.

Hela värdekedjan

Skogforsk glädjs åt att ha fått ytterligare en partner i det skogliga och industriella utvecklingsarbetet.

– Fiskarheden kontaktade Skogforsk för att vi arbetar företagsnära med forskning och innovation med syfte att komma till nytta i närtid. De såg att vi arbetar med teknik för att knyta samman hela värdekedjan från skog till färdig produkt. Jag är övertygad om att vi kan uppfylla deras förväntningar, säger Skogforsks vd, Charlotte Bengtsson.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste