Barkborreökning – Södra vill vinteravverka

Södra Skogsägarna har i sin senaste barkborreinventering på 330 övervakningsfastigheter upptäckt stora angrepp i redan drabbade skogar. Nu vill skogsägarföreningen att så mycket skadad skog som möjligt avverkas innan vårens nya svärmning.   

En ny höstinventering på södras kontrollfastigheter visar ökade angrepp med 300 000 kubikmeter (m3fub) jämfört med förra inventeringen i augusti. Nu uppmanar skogsägarföreningen medlemmar att fortsätta inventera och avverka även under höst och vinter, något som Skogsstyrelsen tidigare avrått ifrån. Foto: Mostphotos

Det är sensommarsvärmingens effekter som nu syns i de redan barkborreskadade skogarna där en inventering under vecka 44 visade en 25 procentig ökning av angreppen jämfört med tidigare mätningar i slutet av augusti.

Skogsstyrelsen gick tidigare i höst ut med rekommendationer om att inte vinteravverka angripen skog, då risken är stor att barkborrar blir kvar i skogen i den bark som ramlar av från de skadade granarna. Ett undantag i myndighetens rekommendationer gällde räddandet av stora ekonomiska värden.

Hela verksamhetsområdet

Södras inventering visar att 1,4 miljoner kubik (m3fub) granskog i dagsläget är drabbad på medlemmarnas fastigheter, vilket är 300 000 kubikmeter mer än i augusti.  

– De allvarligaste skadorna är precis som i början av hösten koncentrerade till östra halvan av Götaland, från Blekinge upp till Sörmlandsgränsen samt området mellan Vänern och Vättern. Vi ser en ökning av skadorna över hela verksamhetsområdet men det är i tidigare hårt drabbade områden som vi fått den stora ökningen i skadade volymer jämfört med den förra inventeringen, säger Henrik Holmberg, Skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra i ett pressmeddelande.

Inventera och avverka

Under hösten har det varit enklare att upptäcka angreppen och därmed också den ökade skadevolymen.

– Volymerna skadad skog ökar på grund av att träd som angreps i den sena svärmningen i början av augusti var mycket svåra att identifiera i vecka 35. Vi räknar även med att fortsatt hitta angripna träd fram till våren, säger Henrik Holmberg och fortsätter:

– Det är nu av största vikt för skogsskyddsarbetet att skogsägare under hösten och vintern fortsätter att inventera sin skog och avverka skadade träd. För att rädda största möjliga virkesvärde gäller det att agera så snabbt som möjligt.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste