Så coronasäkrar Sveaskog

Statliga Sveaskog som är Sveriges största skogsägare sysselsätter hundratals medarbetare och entreprenörer i hela landet. För att skydda både sin personal och sin verksamhet har man vidtagit flera säkerhetsåtgärder som också berör jakt och friluftsliv på Sveaskogs marker.   

Sveaskogs vd Hannele Arvonen menar att det är viktigt att skapa trygghet i den osäkra tid som coronapandemin skapat. Foto: Sveaskog

– Coronapandemin påverkar hela samhället och vår ambition har hela tiden varit att ta ansvar och skapa trygghet i denna svåra tid. Jag känner en stolthet över att vi tagit många initiativ för att stötta och trygga vardagen för alla våra medarbetare, entreprenörer och kunder, säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Ställa om snabbt

Hittills har Sveaskog bland annat jobbat med en snabb omställning inom virkesproduktionen, vilket inneburit att sågverken i norr klarat sig helt utan permitteringar. När det gäller exporten av trävaror uppger bolaget att man riktat blickarna mot Asienmarknaden för att kompensera för en försvagad europeisk marknad.

– Våra kunder har en väldigt stor andel av sin export exponerad globalt, men konkurrensen är extrem, säger Erik Levén, kundansvarig på Sveaskog. Asien låg före Europa i pandemins framskridande och hade börjat öppna upp igen, så sågverken riktade sitt fokus dit.

Inriktningen mot Asien innebar anpassningar både direkt i skogen och i industrin.

– Olika delar av världen har olika behov. I samråd med sågverken ställde vi om i hur vi kapar timmer för att det skulle passa Asien. Längder och dimensioner på virket har specificerats och anpassats, säger Erik Levén. Vi har tidigare diskuterat en liknande flexibilitet när vi ska producera, men i och med coronapandemin var vi tvungna att ställa om snabbt ute i skogen för att kunderna skulle kunna leverera sina produkter. Tankesättet har bitit sig fast och nu är vi på hugget och kollar vilka marknader som går bra för våra kunder och hur vi ska agera för att hjälpa dem.

Entreprenörer får stöd

Med hjälp av ett stödpaket har Sveaskog försökt att bistå sina entreprenörer i en tid som varit tuff för många småföretagare.

– I den nu uppkomna situationen är det särskilt viktigt att entreprenörer får stöd inom ekonomi- och personalfrågor. Vi har därför erbjudit förkortade betalningstider på fakturor tillfälligt, från 30 till 10 dagar, och erbjudit våra entreprenörer möjlighet att nyttja våra kanaler för rekrytering, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

Likt många andra företag så har Sveaskog uppmanat sin personal att jobba hemma i så stor utsträckning som möjligt och att undvika resor. Även möten har anpassats digitalt.

– I dessa tider så är det viktigt att vara lyhörd för både känslor och praktisk hjälp, vi ska och vi vill ta ansvar, säger Fredrik Bergström, HR-partner på Sveaskog.

Tuff period

Gällande jakten och friluftslivet på Sveaskogs marker har coronapandemin slagit särskilt hårt mot företagare inom besöksnäringen, som bland annat fått stöd i form av hyreslättnader.

– Besöksnäringen är viktig för Sverige och våra lokala entreprenörer som vi samarbetar med har en väldigt tuff period nu. Vi vill hjälpa till så gott vi kan för att våra turistentreprenörer ska finnas kvar när situationen vänder, säger Ola Söderdahl, chef för marknadskommunikation på Sveaskog.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste