Stora Enso söker miljötillstånd för ökad produktion i Skoghall

Den svenska massaindustrin är på god väg mot en ny jätteinvestering och produktionsökning när Stora Enso nu startar ett förprojekt om ökad tillverkning vid Skoghalls bruk. Genomförs projektet knäcker bolaget miljongränsen för kartongtillverkningen.   

Stora Ensos massabruk i värmländska Skoghall kan få en ökad integrerad massakapacitet med 410 000 ton per år, vilket är mer än en fördubbling av dagens produktion. Framtiden för miljardinvesteringen avgörs i slutet av nästa år när förprojektet beräknas vara klart, och om miljötillstånd beviljas. Foto: Stora Enso

Det förprojekt som skogsindustrikoncernen Stora Enso nu inleder, och som beräknas vara klart i slutet av nästa år, ska undersöka möjligheten till en uppgradering från dagens integrerade massakapacitet på 370 000 ton till 780 000 ton per år. Dessutom tittar man på en potentiell ökning av kartongtillverkningen med 120 000 ton från dagens 885 000 ton per år, vilket skulle innebära att man når den magiska gränsen och överstiger en miljon ton per år.

Investering för miljön

Den beräknade kostnaden för investeringen ligger enligt Stora Enso på motsvarande omkring 8,2–8,7 miljarder kronor, men det är inte bara en investering för produktionsökning utan också för miljön då man räknar med en avsevärd minskning av koldioxidutsläppen.

Ännu mer flexibla

– Skoghall är ett av våra viktigaste integrerade bruk för förpackningsmaterial. Investeringen skulle ge oss möjlighet att växa och bli ännu mer flexibla gentemot våra kunder för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar. Investeringen skulle ligga i linje med vår strategi att påskynda tillväxten inom förpackningar samt utveckla brukets konkurrenskraft genom stordrifts- och integrationsfördelar. Den skulle dessutom stödja lönsam tillväxt inom attraktiva förpackningssegment som vätskekartong och bestruken kartong. Beslutet om en eventuell expansion av Skoghalls bruk fattas när förprojektet har slutförts och beroende på utfallet av ansökan om miljötillstånd hos lokala myndigheter, säger Hannu Kasurinen, EVP på Stora Ensos division Packaging Materials i ett pressmeddelande.

Tre snabba om skoghalls bruk

- Skoghalls bruk grundades 1907
- Bruket sysselsätter omkring 700 anställda
- Det är ett integrerat bruk, vilket innebär att både massan och den färdiga pappersprodukten tillverkas vid samma anläggning.

Källa: Stora Enson

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 13 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste