Tyska skogen går före viltet

I Tyskland är begreppet ”Waldumbau”, som på svenska betyder omstrukturering av skogen, på mångas läppar just nu. Barrskogar ska diversifieras med och delvis ersättas av lövskog, och för att åstadkomma det föreslås nu ändringar i jaktlagen. 

Enligt Tysklands lantbruksminister Julia Klöckner ligger betesskadorna i landets ungskogar på en alldeles för hög nivå för att nå målen med återbeskogning, omstrukturering och klimatanpassning. Framförallt är det de stora stammarna av rådjur som behöver minskas, vilket ska ske med en mer lokalt förankrad viltförvaltning. Foto: Thinkstock

Tyskland har de senaste åren drabbats av både kraftiga stormar och omfattande barkborreangrepp som lett till att stora skogsområden kalavverkats. Samtidigt pågår också arbetet med att omstrukturera och klimatanpassa befintliga barrskogsbestånd som genom hyggesfria metoder fungerar som skärmar för träd som bok och ek.

I rätt riktning

För att säkra återväxten och omstruktureringen av den tyska skogen har den tyska lantbruksministern Julia Klöckner presenterat ett första utkast till en lagändring i den tyska jaktlagstiftningen. Bland annat ska det bli tydligare att skog ska kunna föryngras genom självföryngring, plantering eller sådd utan större skyddsåtgärder mot viltbete av främst rådjur, som exempelvis stängsling eller viltbehandling.

Den skogliga branschorganisationen DFWR ser positivt på lagförslaget och menar att det är ett första steg i rätt riktning, men menar samtidigt att det behövs ytterligare anpassningar. Man vill till exempel att plantering och sådd ska ske med en större variation av trädarter för att skapa mer artrika blandskogar.

Ändrad viltförvaltning

För jägarna skulle den nya lagändringen enligt den tyska lantbrukstidningen Agrarheute innebära kraftigt höjda avskjutningsnivåer för rådjur och en ändrad viltförvaltning, där jägare och markägare i högre utsträckning tillsammans ska komma överens om och ta ansvar för årliga avskjutningsnivåer utifrån föryngringskontroller och lokala förhållanden. Tidigare har avskjutningsnivåerna reglerats på myndighetsnivå, något som nu endast ska ske om markägare och jägare inte kommer överens eller om avskjutningen anses vara för låg.

Nationella lättnader föreslås också för jaktliga hjälpmedel som ljuddämpare och mörkersikten, samt lättnader för hundjakt över markgränser vid drevjakter, vilket samtidigt är en åtgärd i arbetet mot spridningen av afrikansk svinpest bland landets vildsvin.

Möter kritik

Den tyska lantbruksministern Julia Klöckner ser inga egentliga hinder för att lagändringen skulle gå igenom, samtidigt så möter det kritik från både jägare och naturskyddsorganisationer.

Det tyska jägarförbundet DJV menar att målet om föryngring helt utan plantskydd är orealistiskt och att skogsstrategin går att genomföra på fler sätt än enbart genom avskjutning. Miljöorganisationer anser däremot att det måste till hårdare tag för att motverka betesskador och gynna återbeskogningen.

- Det finns extrema åsikter åt båda håll, men jag är politiker och måste försöka koka ner dessa åsikter till en fungerande kompromiss, säger Julia Klöckner i en intervju med den tyska tv-kanalen MDR.   

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 09 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste