Försäljning av friluftsområde gynnar båda parter

Sveaskogs försäljning av friluftsområdet Rådaås till Lidköpings kommun för 31 miljoner kronor ger kommunen större möjligheter att utveckla friluftslivet. Samtidigt menar Sveaskog att man genom affären kan fokusera mer på skogsbruket, som är kärnverksamheten.

Friluftsåmrådet Rådaås säljs av Sveaskog för 31 miljoner kronor. Köpare är Lidköpings kommun som kommer fortsätta att driva och utveckla friluftslivet där. Foto: Sveaskog

Friluftsområdet Rådaås i Lidköpings kommun omfattar 180 hektar varav 173 är produktiv skogsmark. Det är en virkesrik fastighet med hög bonitet, men förutsättningarna för ett aktivt skogsbruk är svåra av flera anledningar.  

Attraktivt område

– Rådaås är ett attraktivt område för friluftsliv och rekreation. Inom fastigheten finns motions- och skidspår, cykel- och vandringsleder med mera. Men eftersom området också ingår i ett vattenskyddsområde är det en utmaning att bruka skog och därför ser vi positivt på att nu kommunen förvaltar området vidare, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Stor betydelse

För Lidköpings kommun, som ser friluftsområdet Rådaås som ett viktigt rekreationsområde dit människor söker sig för både motion och avkoppling, är affären också positiv.

– Det här förvärvet är en stor händelse för hela kommunen och vi är glada att vi lyckats få till det här markköpet från Sveaskog. Sveaskog som ägt marken tidigare har genom åren varit kommunen tillmötesgående för utveckling av området, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköpings kommun.

Information om friluftsområdet Rådaås

Storlek: 180 hektar, varav 173 hektar produktiv skogsmark.
Bonitet: 10,5 skogskubikmeter per hektar och år
Virkesförråd: 35 500 skogskubikmeter

Källa: Sveaskog

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste