Mer forskning om AI i skogen

Artificiell intelligens (AI) har visat sig ha en stor potential inom skogsbruket, bland annat vid framtagandet av olika kartor och beslutsunderlag. Tack vare nya forskningsanslag kan SLU nu utveckla forskningen i en tvärvetenskaplig riktning.

Artificiell intelligens har en särskilt stor potential inom skogsbruket när det gäller framtagandet av beslutsstöd som exempelvis markfuktighetskartor och andra kartor där stora mängder data behöver bearbetas. Foto: William Lidberg

– Framtidens AI-teknik kommer att erbjuda fantastiska möjligheter inom skogsbruk och skogsförvaltning, men det är viktigt att det sker på etiskt och socialt godtagbara sätt. Riskerna och de samhälleliga konsekvenserna av AI behöver undersökas mer, säger SLU-forskaren Anneli Ågren, som lett arbetet med att få det forskningsanslaget till SLU, i ett pressmeddelande.

Annelie och hennes forskargrupp ligger bakom de nya markfuktighetskartor som tagits fram med hjälp av AI-teknik. Det är vid framtagandet av beslutsunderlag som dessa, där stora mängder data behöver analyseras, som artificiell intelligens kommer till användning.

– Det är roligt att se att våra forskare fått det här bidraget från WASP-HS för att bygga en ny miljö med anknytning till AI, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel. Det är ett väldigt bra strategiskt steg för hela SLU och helt i linje med SLU:s vision om att bidra till den digitala transformationen för omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten.

Forskningsanslaget kommer bland annat innebära att man kan anställa en ny forskare och två doktorander, som en start i det nya tvärvetenskapliga arbetet vid SLU.

Information om Forskningsprogrammet WASP-HS

Forskningsprogrammet WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år.

Programmet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av det pågående teknikskiftet i samhället.

Källa: SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste